Podatkowa grupa kapitałowa – sposób na optymalizację podatkową – cz. 2


Należy podkreślić, że spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej rozliczają się wspólnie tylko w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, ze wszystkich innych podatków każda ze spółek rozlicza się samodzielnie.

Rozliczenia z urzędem skarbowym

Podatek dochodowy oraz zaliczki na ten podatek są obliczane, pobierane i wpłacane przez spółkę reprezentującą podatkową grupę kapitałową. W praktyce, każda ze spółek sporządza kalkulację podatkową, następnie spółka reprezentująca wylicza dochód dla całej grupy i wpłaca zobowiązanie podatkowe (zaliczkę) na konto urzędu skarbowego.

CIT-8A

Do końca trzeciego miesiąca następnego roku, spółka reprezentująca podatkową grupę kapitałową składa zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych na druku CIT-8A.

Sprawozdanie finansowe podatkowej grupy kapitałowej

Każda ze spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej sporządza sprawozdanie finansowe samodzielnie, ponieważ podatkowa grupa kapitałowa, o której mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, nie jest grupą kapitałową zdefiniowana w ustawie o rachunkowości. W konsekwencji podatkowa grupa kapitałowa nie jest podmiotem zobowiązanym do sporządzenia sprawozdania finansowego.

Należy się również zastanowić czy spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej powinny złożyć roczne sprawozdanie finansowe w urzędzie skarbowym. Niestety przepisy nie precyzują tego jednoznacznie. Zgodnie bowiem z art. 27 ust. 2 PDOP podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia. Analizując ten przepis należy podkreślić fakt, iż spółki wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej nie posiadają statusu podatnika i tym samym nie są zobowiązane do złożenia rocznego sprawozdania finansowego. Stanowisko takie zostało potwierdzone w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2010 r. (nr IPPB3/423-5/10-4/MS).

W związku z tym, że przepisy w tym zakresie nie zostały do końca sprecyzowane, a urzędy skarbowe wymagają, by sprawozdania finansowe spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej zostały złożone, warto przyjąć – dla własnego komfortu i bezpieczeństwa, iż każda ze spółek powinna złożyć zatwierdzone sprawozdanie finansowe w urzędzie skarbowym, w którym rozlicza się podatkowa grupa kapitałowa.

Warto też przypomnieć, że w świetle znowelizowanych przepisów (nowela ustawy o KRS) niezłożenie rocznego sprawozdania finansowego w sądzie rejestrowym może skutkować wykreśleniem spółki z rejestru a nawet przejęciem majątku przez Skarb Państwa.

Paulina Dziewulska

Menedżer
Grant Thornton

Zobacz także

1 komentarz

  • ~kod pkd 23 sierpnia 2015   Odpowiedz →

    Hej,
    Dobry wpis, na temat Urzędu skarbowego mógłby napisać wiele

    Pozdrawiam ciepło
    Ola

Skomentuj