20 lutego - termin wyboru formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy!

Jedną z form wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, z jakiej mogą skorzystać podatnicy jest forma uproszczona. Polega ona na tym, że wpłacamy miesięczne zaliczki na podatek w stałej wysokości wynoszącej miesięcznie 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym w roku poprzedzającym rok podatkowy. Jeżeli w tym zeznaniu wykazaliśmy stratę podatkową i brak należnego podatku, mamy prawo wpłacać zaliczki wyliczone na podstawie zeznania podatkowego sprzed dwóch lat.

Przykładowo  decydując  się na wpłatę w 2016 roku zaliczek w formie uproszczonej, jako podstawę wyliczenia przyjmujemy  wysokość podatku należnego za rok 2014. Jeżeli w 2014 w związku z poniesieniem straty podatkowej nie płaciliśmy podatku, kwotę zaliczek uproszczonych ustalamy w odniesieniu do podatku zapłaconego za rok 2013. Jeżeli również w tym roku ponieśliśmy stratę, niestety nie mamy możliwości zastosowania zaliczki uproszczonej.

Zaletami zastosowania uproszczonej formy wpłacania zaliczek jest z pewnością to, że w wyprzedzeniem wiemy, jakie sumy będziemy w ciągu roku wpłacać do urzędu skarbowego. Dodatkowo, jeżeli spodziewamy się znacznego wzrostu przychodu w porównaniu do lat ubiegłych, mamy możliwość płacenia przez cały rok podatku w niższej wysokości, wyliczonej na podstawie niższego dochodu z lat ubiegłych. Nie zapominajmy jednak, że wraz z końcem roku nadejdzie czas rozliczenia się z urzędem skarbowym z całego osiągniętego w ciągu roku dochodu i dopłaty podatku zadeklarowanego w zeznaniu rocznym.

Jeżeli jesteśmy małym podatnikiem, lub rozpoczynamy prowadzenie działalności gospodarczej i niestety nie mamy prawa zastosować zaliczek uproszczonych w podatku możemy skorzystać z ułatwienia w postaci płacenia zaliczek kwartalnych. Zaliczki te obliczane są na podstawie realnie osiągniętego w danym kwartale dochodu. Oznacza to, że nie musimy obliczać zaliczki na podatek co miesiąc, lecz co trzy miesiące i w takim okresie dokonywać wpłat.

Zarówno jedną jak i drugą formę uiszczania zaliczek należy zgłosić do urzędu skarbowego  do 20-go lutego. Musimy przy tym pamiętać, że wybierając, jedną z form uproszczonych będziemy zobowiązani stosować ją przez cały rok oraz w latach następnych aż do czasu rezygnacji. Rezygnacji można dokonać wyłącznie poprzez dostarczenie stosownego zawiadomienia, które należy złożyć w urzędzie skarbowym również do 20 lutego.

Anna Kaca
Menedżer
Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj