Ostatnie dni na złożenie oświadczenia w KRS o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2015

Z dniem 30 czerwca 2016 roku upływa termin złożenia w sądzie rejonowym prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy oświadczenie za rok 2015 o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego przez podmioty gospodarcze, które wybrały prowadzenie ewidencji w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Art. 2 ust. 2 Ustawy o rachunkowości przewiduje, że spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których roczne przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej  1 200 000 euro, mogą wybierać sposób prowadzenia ewidencji, tj. mogą prowadzić księgi rachunkowe lub podatkową księgę przychodów i rozchodów. Od 2015 r. na spółki, które wybrały prowadzenie ewidencji w formie pkpir, nałożono obowiązek składania do KRS oświadczeń o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego (art. 2 ust. 2a w zw. z art. 70a ustawy o rachunkowości). Z przepisów wynika, że oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego składa kierownik jednostki (w przypadku spółki jawnej obowiązek ten spoczywa na wspólnikach prowadzących sprawy spółki, zaś w przypadku spółki partnerskiej na wspólnikach prowadzących sprawy spółki lub na zarządzie, jeśli wspólnicy taki utworzyli) w terminie  6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy (a więc w przypadku gdy spółki te prowadziły w 2015 roku  pkpir, termin obowiązkowego złożenia oświadczenia upływa 30 czerwca 2016 roku).

W tym momencie warto zauważyć, że procedura składania oświadczenia powinna być realizowana za każdy rok, w którym spółka prowadziła pkpir. Innymi słowy – spółka, która za 2014 rok złożyła takie oświadczenie w roku 2015 (do 30 czerwca 2015 rok), ma obowiązek składania niejako ponownie takiego oświadczenia do 30 czerwca 2016 r., jeśli również w 2015 r. kontynuowała ewidencję w formie pkpir.

Oświadczenie składane jest na druku:

KRS-Z30 – w przypadku, gdy wniosek o wpis dotyczy wyłącznie złożenia tego oświadczenia, lub

KRS-ZN – w przypadku gdy jednostka składa oświadczenie przy okazji rejestrowania w KRS zmiany swoich danych.

Anna Ślasa
Menedżer

Zobacz także

1 komentarz

  • ~Księgowy 17 czerwca 2016   Odpowiedz →

    Przypominanie o tak ważnych i istotnych rzeczach to doskonały pomysł. Możliwe że Pani wpis „uratował komuś życie”.
    Pozdrawiam

Skomentuj