Objaśnienia podatkowe – ogólne wyjaśnienia przepisów prawa

 

Dziennik Ustaw RP z 30.12.2016 poz.2255 – Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

Wprowadzenie tak zwanej instytucji podatkowej ma na celu zapewnienie jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej. Wydawane z urzędu ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego, będą uwzględniały orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Wydane interpretacje będzie można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych pod nazwą „Objaśnienia podatkowe”.

Agnieszka Michalak
Senior Menedżer
Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj