Kto może jeszcze składać papierową wersję deklaracji VAT?

Deklaracja VAT w formie elektronicznej

Zmiana w ustawie o VAT wprowadziła m.in. obowiązek składania deklaracji VAT w formie elektronicznej, poprzez dodany do art. 99 ustęp 11b (Deklaracje, o których mowa w ust. 1-3, 3c-6, 8-9 i 11a, składa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej). Obowiązek składania deklaracji w formie elektronicznej dotyczy zarówno deklaracji miesięcznych (VAT-7), kwartalnych (VAT-7K), jak i deklaracji VAT-8, VAT-9M oraz informacji podsumowujących dotyczących wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabyć towarów (VAT-UE, VAT-UEK), informacji podsumowujących w obrocie krajowym (VAT-27) oraz deklaracji dotyczących wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (VAT-14) i ich korekt.

Kto jest zobowiązany składać deklaracje w formie elektronicznej?

Nie wszyscy jednak podatnicy objęci zostali przez ustawodawcę tym obowiązkiem, bowiem  od 1 stycznia 2017 roku deklaracje za pomocą środków komunikacji elektronicznej muszą składać trzy grupy podatników. Pierwsza to podmioty obowiązane do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE; druga – to obowiązane do rocznego rozliczenia PIT lub CIT drogą elektroniczną. Do trzeciej grupy należą firmy dokonujące dostawy albo nabycia towarów i usług w systemie tzw. odwróconego VAT (podatnikiem jest nabywca zamiast sprzedawcy).

Dodatkowo od 2017r trudniej o zwrot VAT w przyśpieszonym terminie.

Dalsze zmiany…

Pozostali będą mieli taki obowiązek dopiero od 1 stycznia 2018 r. Zatem ci podatnicy zachowują w dalszym ciągu prawo raportowania VAT do organów skarbowych poprzez przekazanie deklaracji w urzędzie w okienku podawczym, czy też wysyłkę listem poleconym poczty polskiej z potwierdzeniem nadania (pismo uznaje się za doręczone w dacie jego odbioru).

Zdaniem Ministerstwa Finansów rok na wprowadzenie powszechnego obowiązku składania deklaracji drogą elektroniczną jest okresem wystarczającym na dostosowanie się wszystkich podatników do tej formy. Za niedochowanie formy elektronicznej grozi kara jak za wykroczenie skarbowe. Czas pokaże czy możliwość karania nie będzie nadużywana przez organy ustawodawcy, np. w przypadku problemów technicznych utrudniających lub uniemożliwiających złożenie deklaracji w formie elektronicznej.

Anna Ślasa
Senior Menedżer
Grant Thornton

Zobacz także

1 komentarz

  • Czy to już pewne, że od 2018 znika papierowa deklaracja? Znając życie to od 1 stycznia pojawią się jakieś problemy. Bo w ZUS składanie elektroniczne dokumentów to mordęga, według tej instytucji nie istnieję 😀 nei przyjmuje moich dokumentów i nie mogą wyjaśnić co jest przyczyną. Takie tam z życia urzędów 😉

Skomentuj


Notice: Undefined index: disable_submit_button in /home/gt/domains/ksiegowoscjestsexy.blog/public_html/wp-content/plugins/google-captcha/google-captcha.php on line 282