Konsultacje społeczne zmian ZUS dla mikro przedsiębiorców

Do 5 maja potrwają konsultacje społeczne związane z projektem nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tzw. ustawa o „małym ZUS-ie”)

Zgodnie z projektem przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju, niższe składki na ubezpieczenie społeczne będą płacili mikro przedsiębiorcy (przedsiębiorcy osiągający przychód miesięczny mniejszy niż 2,5 krotność minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie ok 5 000 zł). Ponadto przedsiębiorcy rozpoczynający swoją działalność będą zwolnieni ze składek ZUS przez pierwsze pół roku swojej działalności (po tym okresie będą mogli płacić niższe składki przez 2 kolejne lata). Zmiany te miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku.

ZUS w stałej kwocie to bariera dla tysięcy mikrofirm

Ministerstwo Rozwoju szacuje, że z tych udogodnień może skorzystać prawie 200 000 firm, a dodatkowe wpływy z tego tytułu w odniesieniu do każdego dodatkowego przedsiębiorcy mogą wynieść blisko 5 600 zł rocznie.

Obecna minimalna wysokość składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy jest niejednokrotnie zbyt dużym obciążeniem dla przedsiębiorców – szczególnie tych, którzy osiągają przychody miesięczne poniżej 2,5-krotności płacy minimalnej. Utrata prawa do korzystania z tzw. małego ZUS po dwóch latach działalności przyczynia się niejednokrotnie do zaprzestania dalszej działalności gospodarczej.

Jak podkreśla Wicepremier, Minister Rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki, obniżone obciążenia z tytułu ubezpieczenia społecznego mają pozwolić „na rozwój każdemu, nawet tym najmniejszym i dlatego planujemy zmianę, która wprowadzi sprawiedliwe rozwiązania oraz zachęci do wyjścia z szarej strefy”.

Znowelizowana ustawa przewiduje, że niższe składki będą dotyczyć przedsiębiorców zarabiających maksymalnie 30-krotność najniższego wynagrodzenia. Ponadto, udogodnienia te nie są przewidziane dla przedsiębiorców, którzy płacą zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej lub korzystają z preferencyjnej podstawy wymiaru składek dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (tzw. „mały ZUS”).

Dowiedz się więcej o nowelizacji składek ZUS !

Niższe składki ZUS nie wykluczają dotychczasowych ulg

Przywileje przewidziane w pakiecie „Konstytucji Biznesu – Prawo przedsiębiorców” nie wykluczają preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne wynikających ze znowelizowanych przepisów. Najmniejsi przedsiębiorcy będą mogli nie tylko skorzystać z preferencyjnych składek ZUS, ale także z „ulgi na start” czy też zastosować obniżoną podstawę wymiaru składek przez pierwsze 24 miesiące działalności, ale także nie będą musieli rejestrować firmy w przypadku sporadycznie świadczonych usług czy też drobnego handlu, jeśli przychody miesięcznie nie będą przekraczały 50% minimalnego wynagrodzenia. Planowane jest także wprowadzenie możliwości bezterminowego zawieszenia działalności, zlikwidowanie REGONu czy też poprawienie poziomu komunikacji z przedsiębiorcami oraz klarowności obowiązujących przepisów.

Bilans zmian

Jak podkreśla Ministerstwo, obniżenie podstawy wymiaru składek z jednej strony spowoduje zmniejszenie wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Pracy, ale z drugiej strony – doprowadzi do wzrostu wpływów z podatku dochodowego. Koszt wprowadzenia tych zmian zbilansowałoby zmniejszenie liczby podmiotów działających w szarej strefie o co najmniej 36 000.

Teresa Żołądek
Menedżer
Grant Thornton

 

Zobacz także

1 komentarz

  • ~Piotr34 26 kwietnia 2017   Odpowiedz →

    Fajnie, że takie konsultacje się odbywają. Można wyrazić swoją opinię na temat zmian, a być może nawet dać jakiś impuls do zmian.

Skomentuj