Zmiana terminu przekazywania sprawozdań kwartalnych do NBP

Termin 20-sty w księgowości, szczególnie po zakończeniu kwartału,  wiąże się ze wzmożoną pracą oraz mnóstwem czynności do wykonania m.in. kalkulacje podatków, sprawozdania do GUS, NBP, KNF.

Jednak z dniem 19 sierpnia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzenia bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1548), które wprowadziło kilka korzystnych zmian dla podmiotów.

 • Zmienił się termin przekazywania sprawozdań kwartalnych, wydłużono go do 26 dni po zakończeniu kwartału (§ 4 ust. 2, § 7 ust. 2, § 8, § 9).

Wcześniej należało złożyć sprawozdania w  terminie 20 dni od zakończenia kwartału.

 • Wprowadzono też zasadę, że jeżeli ostatni dzień terminu przekazania danych przypada na dzień ustawowo wolny od pracy albo na sobotę, to zostaje przesunięty na najbliższy dzień roboczy (§2 ust.2)

Wcześniej nie było takiej zasady, więc  jeśli 20-sty dzień od zakończenia miesiąca przypadał w dzień wolny od pracy należało złożyć sprawozdania dzień wcześniej.

Przepisy nowego rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy:

 • dla sprawozdań miesięcznych za sierpień 2017 r.
 • dla  sprawozdań kwartalnych za III kwartał 2017 r. te sprawozdania  przekazuje się w terminie do dnia 26 października 2017 r.

 

Monika Kaniuk
Menedżer
Grant Thornton

Zobacz także

4 komentarze

 • ~głód wiedzy 19 października 2017   Odpowiedz →

  Przydatne informacje! 😉 dzięki, będę śledzić tego bloga od dzisiaj regularnie

  • ~Monika Kaniuk 19 października 2017   Odpowiedz →

   Zapraszamy serdecznie do śledzenia bloga 🙂

 • ~i-malaksiegowosc.pl/ 3 listopada 2017   Odpowiedz →

  6 dni różnicy, a może uratować człowieka 🙂

  • ~Monika Kaniuk 23 listopada 2017   Odpowiedz →

   Dokładnie 🙂 w końcu to zmienili 🙂

Skomentuj