Leasing operacyjny i finansowy – ujęcie bilansowe w księgach leasingobiorcy

Odnosząc się do artykułu „przekształcamy leasing operacyjny na finansowy” postaram się przedstawić jak prawidłowo ująć poszczególne umowy leasingu w księgach rachunkowych z punktu widzenia leasingobiorcy. Aby zrobić to we właściwy sposób należy najpierw odpowiednio zakwalifikować konkretną umowę leasingową do leasingu finansowego lub operacyjnego, a następnie ujawnić w sprawozdaniu finansowym leasingobiorcy. Moment klasyfikacji umowy leasingowej jest jednocześnie momentem rozpoczęcia okresu leasingu.

Leasing finansowy

Jednostka, wykazując przedmiot leasingu w księgach rachunkowych zobowiązana jest do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, które ustalane są zgodnie z przyjętymi przez jednostkę zasadami. W aktywach powinien być ujawniony przedmiot leasingu w wartości netto. Natomiast w pasywach należy wykazać zobowiązanie z tego tytułu. W rachunku zysków i strat ująć należy naliczoną amortyzację przedmiotu leasingu oraz koszty finansowe czyli część odsetkową opłaty leasingowej.

Ewidencja księgowa leasingu finansowego przebiega następująco:

1. Przyjęcie do użytkowania przedmiotu leasingu:

a) Wn „Aktywa trwałe”

b) Ma „Zobowiązanie leasingowe”.

2. Faktura z tytułu opłaty leasingowej:

a) Ma „Rozrachunki z dostawcami” (wartość brutto faktury)

b) Wn „Zobowiązanie leasingowe” (część kapitałowa opłaty)

c) Wn „Koszty finansowe” (część odsetkowa)

d) Wn „VAT naliczony” (VAT naliczony).

3. Zapłata faktury:

a) Wn „Rozrachunki z dostawcami”

b) Ma „Rachunek bankowy”.

4. Odpis umorzeniowy przedmiotu leasingu:

a) Wn „Amortyzacja”

b) Ma „Umorzenie aktywów trwałych”.

5. Należy również pamiętać, że na potrzeby podatku dochodowego leasing finansowy traktowany jest jak leasing operacyjny – kosztem podatkowym spółki jest tylko koszt netto z faktury:

a) Wn „9 Koszty podatkowe” (wartość netto faktury) – tutaj w spółkach często wykorzystujemy ewidencję pozabilansową w celu ujęcia kosztów podatkowych z leasingu.

Leasing operacyjny

Jeśli chodzi o leasing operacyjny, to w momencie rozpoczęcia okresu leasingu, leasingobiorca nie wykazuje przedmiotu leasingu w aktywach, tylko ujmuje go w ewidencji pozabilansowej. Leasingobiorca nie dokonuje także odpisów amortyzacyjnych związanych z wykorzystywanym przedmiotem leasingu. W przypadku leasingu operacyjnego zapłacone opłaty leasingowe pokazuje się jedynie w rachunku zysków i strat.

Leasing operacyjny, wykazywany jest w księgach leasingobiorcy w następujący sposób:

1. Faktura za usługę leasingową:

a) Wn „Rozliczenie zakupu”

b) Ma „Rozrachunki z dostawcami”

c) ujęcie kosztów:

– Wn „Usługi obce”

– Ma „Rozliczenie zakupu”

d) VAT naliczony:

– Wn „VAT naliczony”

– Ma „Rozliczenie zakupu”

e) przedmiot leasingu – ewidencja pozabilansowa:

– Wn „Aktywa trwałe”.

2. Koszty usługi leasingowej (w przypadku spółek, które rozliczają koszty w układzie kalkulacyjnym):

a) Wn 490 „Rozliczenie kosztów”

b) Ma konta zespołu 5.

3. Zakończenie okresu leasingu – wyksięgowanie przedmiotu leasingu z ewidencji pozabilansowej:

a) Ma „Aktywa trwałe”.

Agata Nowak
Młodszy Specjalista ds. księgowości
Grant Thornton

Zobacz także

4 komentarze

 • ~Joanna 6 listopada 2017   Odpowiedz →

  Bardzo przydatny wpis. Właśnie staję przed zakupem samochodu i szczerze powiedziawszy mam lekkie problemy z zrozumieniem różnic w tych wszystkich formach finansowania.

 • Dobry wpis, na pewno będe jeszcze zaglądać na tego bloga, ponieważ artykuły są ciekawe 🙂 pozdrawiam serdecznie

 • ~Michał 8 listopada 2017   Odpowiedz →

  Bardzo przydatny artykuł. Pozdrawiam.

 • ~Agata Nowak 23 listopada 2017   Odpowiedz →

  Cieszę się, że mogłam pomóc 🙂

  Pozdrawiam 🙂

Skomentuj