Abonament za radio w aucie służbowym

Każdy z nas słyszał o abonamencie radiowo–telewizyjnym, jednak mało osób wie, że za radio w samochodzie służbowym również należy uiścić abonament.

Przypomnę może, że abonament RTV to stała, comiesięczna lub coroczna opłata, mająca na celu umożliwienie realizacji misji publicznej telewizji i radia. Opłatę tą powinni uiścić wszyscy którzy posiadają odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny.

Obowiązek rejestracji odbiorników telewizyjnych czy radiowych wynika Ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Każdy posiadacz sprawnego odbiornika jest zobowiązany do jego rejestracji w ciągu 14 dni od wejścia w jego posiadanie, a co za tym idzie, regularnego uiszczania opłat abonamentowych.

Niezależnie od liczby posiadanych odbiorników używanych przez osoby fizyczne pozostające w tym samym gospodarstwie domowym, wnosi się tylko jedną opłatę abonamentową za używanie odbiornika radiowego lub telewizyjnego.

W przypadku przedsiębiorstw, instytucji czy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wygląda to troszkę inaczej. Zgodnie z art.2 ust. 4, są one zobowiązane do uiszczania opłaty abonamentowej za każdy posiadany odbiornik, w tym również za odbiorniki w samochodach służbowych.

Należy pamiętać,  że wnoszenie opłaty za abonament RTV w gospodarstwie domowym nie zwalnia od obowiązku rejestracji odbiorników i uiszczania opłat w miejscu pracy.

Jak zarejestrować odbiornik RTV?

Mamy dwie możliwości zarejestrowania odbiorników RTV, możemy to zrobić  w dowolnej placówce Poczty Polskiej oraz przez internet.

Jeśli decydujemy się osobiście odwiedzić placówkę pocztową, będziemy zobowiązani do wypełnienia Zgłoszenia rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Wypełniony wniosek należy podpisać i przekazać pracownikowi urzędu pocztowego.  Po 14 dniach  od przyjęcia zgłoszenia zostanie dostarczone do abonenta 6 spersonalizowanych formularzy polecenia przelewu/wypłaty gotówki (w przypadku zaznaczenia podczas rejestracji opcji otrzymywania blankietów wpłat). Potwierdzeniem zarejestrowania odbiorników RTV jest dokument Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika, który należy zachować i okazywać w razie przeprowadzanych kontroli.

Rejestracja odbiornika przez internet wymaga prawidłowego wypełnienia formularza umieszczonego na stronie Poczty Polskiej. Po jego zaakceptowaniu należy poczekać na otrzymanie na podany adres korespondencyjny Zgłoszenia rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych,  ta korespondencja powinna dotrzeć do nas  w terminie 4 dni roboczych od dnia wypełnienia formularza. Należy podpisać i odesłać kopię formularza w kopercie zwrotnej do nadawcy. Następnie zostaje nam nadany i przesłany  indywidualny numer identyfikacyjny użytkownika oraz wysyłane są 4 spersonalizowane blankiety wpłat, o ile została zaznaczona chęć ich otrzymywania.

Wysokość opłat abonamentowych RTV w 2018 r.

Opłata za 1 miesiąc za radioodbiornik wynosi 7,00 zł.

Opłata za 1 miesiąc za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi 22,70 zł.

Na tych, którzy do 25 stycznia 2018 r. opłacą abonament RTV za cały rok czeka 10-procentowa zniżka. Przez cały rok można również skorzystać z pozostałych zniżek z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc.

Kary za niepłacenie abonamentu RTV

Kary będą stanowiły 30-krotność miesięcznej opłaty abonamentowej. Skoro wynosi ona 22,70 zł miesięcznie, wysokość mandatu to nawet 680,00 zł. Egzekucję z tytułu niepłacenia zobowiązania będzie prowadzić urząd skarbowy.

Kto przeprowadza kontrolę?

Zgodnie z ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych uprawniona i zobowiązana do przeprowadzania kontroli obowiązku rejestracji odbiorników RTV oraz uiszczania opłaty abonamentowej jest Poczta Polska. Zadanie to jest realizowane przez upoważnionych i przeszkolonych pracowników.

Podczas kontroli pracownik Poczty Polskiej  ma obowiązek okazać upoważnienie do wykonania czynności kontrolnych, legitymację służbową, a na żądanie kontrolowanego również dowód osobisty. Kontrolowany powinien umożliwić przeprowadzenie kontroli, w przypadku odmowy kontrolowanego, kontroler jest uprawniony do żądania przeprowadzenia kontroli w trybie egzekucji administracyjnej.

Jeśli kontroler  stwierdzi, że  odbiornik nie został zarejestrowany, wydana zostaje decyzja nakazująca kontrolowanemu rejestrację odbiorników radiowych i telewizyjnych oraz ustalona opłata (kara) za używanie niezarejestrowanego odbiornika.

Samochód w leasingu – kto płaci abonament

W przypadku samochodów wziętych w leasing, obowiązek zapłaty abonamentu leży po stronie leasingobiorcy i nie będzie  miało znaczenia czy słucha on radia czy np. tylko muzyki z płyt.

Abonament w kosztach

Aby abonament RTV można było zaliczyć do kosztów podatkowych należy wykazać związek tych kosztów z osiąganym przychodem. Koszty te nie zostały wymienione w negatywnym katalogu wydatków nieuznawanych za koszty w ustawie o PIT i CIT, dlatego taki wydatek należy indywidualnie przeanalizować pod kątem związku z przychodami i racjonalności działania dla osiągniecia przychodu.

Monika Kaniuk
Menedżer
Grant Thornton

 

Zobacz także

1 komentarz

  • ~Dawid 11 stycznia 2018   Odpowiedz →

    Hej, dobrze wiedzieć, muszę to sprawdzić 🙂 pozdrawiam

Skomentuj