Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach – nowa funkcjonalność – MF udostępnia kolejną internetową usługę

Ministerstwo Finansów stara się ułatwiać podatnikom codzienne życie. Tym razem wraz z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii wprowadziło nową funkcjonalność, dzięki której można złożyć wniosek o niezaleganiu w podatkach bez odchodzenia od ekranu komputera.

 

Nie tylko wniosek za pomocą serwisu internetowego

Wraz z końcem czerwca użytkownicy zyskali nową możliwość, by za pomocą serwisu internetowego biznes.gov.pl skierować wniosek o niezaleganiu w podatkach do urzędu skarbowego. Prowadzi on do uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, które ma na celu udokumentowanie sytuacji podatkowej podatnika. Wniosek jest składany do miejsca właściwego ze względu na rodzaj zobowiązania podatkowego. Dzięki nowej funkcjonalności podatnik może otrzymać zaświadczenie dokumentujące jego sytuację podatkową drogą elektroniczną, bez konieczności wizyty w urzędzie.

W celu złożenia wniosku podatnik musi wejść na stronę biznes.gov.pl. Po wypełnieniu wszystkich koniecznych informacji zostanie on przesłany na skrzynkę wybranego urzędu na platformie ePUAP. Podatnik chcący wysyłać i odbierać dokumenty za pomocą platformy biznes.gov.pl musi posiadać podpis elektroniczny lub profil zaufany.

Podatek u źródła – pobór podatku, zwolnienia, certyfikat rezydencji 

Kiedy urząd wyda zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach?

Są dwie okoliczności, w których urząd skarbowy ma obowiązek wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach:

  • potwierdzenie sytuacji podatkowej podatnika jest poparte przepisami,
  • podatnik chce potwierdzić swoją sytuacje podatkową.

Ma on również możliwość otrzymania zaświadczenia odnośnie sytuacji podatkowej innego podmiotu, jednak w takim wypadku czas na wydanie zaświadczenia jest liczony od chwili wyrażenia pisemnej zgody przez dany podmiot. Składając wniosek o wydanie zaświadczenia podatnik ma obowiązek określenia zakresu informacji, które chce mieć udokumentowane. Dzięki temu urząd ma jasny komunikat czy ma wydać:

  • potwierdzenie o niezaleganiu w podatkach odnoszące się do wszystkich podatków,
  • informację o stanie zaległości w podatkach płatnika.

Zaświadczenie jest wydawane na podstawie informacji, które urząd jest w stanie uzyskać z własnych źródeł, a także z innych urzędów. Podatnik nie musi, więc dostarczać żadnych dodatkowych dokumentów. Wyjątkiem jest sytuacja, w której urząd wskaże podstawę prawną, z której wynika, że jest to konieczne.

Po złożeniu wniosku urząd zweryfikuje go pod względem merytorycznym. W przypadku wystąpienia błędu lub braku jakichkolwiek wymaganych danych podatnik zostanie o tym poinformowany, tak by w ciągu 7 dni mógł uzupełnić braki.

 

Otrzymane zaświadczenie

Forma otrzymania zaświadczenia zależy od podatnika. Wypełniając wniosek ma on możliwość określenia czy chce otrzymać je w formie elektronicznej, za pomocą poczty, osobiście w urzędzie lub na ręce pełnomocnika. W przypadku wyboru formy elektronicznej, zaświadczenie trafi na konto użytkownika w biznes.gov.pl, a jednocześnie na jego adres mailowy przyjdzie wiadomość o otrzymanej korespondencji. Niezależnie od wybranego sposobu otrzymania zaświadczenia należy uregulować opłatę w wysokości 21 złotych za każdy egzemplarz zaświadczenia. Składając wniosek podatnik musi załączyć dowód potwierdzający wykonanie zapłaty. Dodatkowo w przypadku wybrania opcji odebrania poprzez pełnomocnika podatnik ponosi dodatkową opłatę w wysokości 17 złotych, a także musi dołączyć dokument pełnomocnictwa. W wyjątkowych przypadkach nie ma konieczności uiszczania opłaty za wydane zaświadczenie. Należą do nich dokumenty wydawane w sprawach:

  • alimentacyjnych,
  • opieki,
  • kurateli i przysposobienia,
  • renty strukturalnej.

Na wydanie zaświadczenia urząd ma 7 dni od czasu złożenia poprawnego merytorycznie wniosku. Podatnik ma możliwość złożenia odwołania od wydanego zaświadczenia w ciągu 7 dni od momentu jego doręczenia.

 

Wszystko co trzeba wiedzieć o JPK_KR -> Przeczytaj! 

Zobacz także

Skomentuj