Zagraniczne konta Polaków pod lupą fiskusa

Krajowa Administracja Skarbowa z końcem września br. wymieniła automatycznie informacje z innymi państwami na temat rachunków finansowych Polaków za 2017 rok.

 

Biuro prasowe KAS poinformowało, że urzędy skarbowe otrzymały już informacje z zagranicy i rozpoczęły ich analizę. Zgromadzone dane fiskus będzie wykorzystywał do ewentualnego wszczynania czynności sprawdzających bądź postępowań podatkowych.

Pośród weryfikowanych przez skarbówkę danych znajdują się następujące informacje dotyczące rachunków finansowych:

  • imię i nazwisko posiadacza rachunku, adres i państwo rezydencji właściciela rachunku oraz NIP,
  • numer rachunku i jego saldo/wartość,
  • nazwa raportującej instytucji finansowej.

Wszystko zgodnie z art. 34 ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r. poz. 648 ze zm.).

 

Polska wymieniła dane nie tylko z pozostałymi państwami Wspólnoty (na podstawie dyrektywy 2014/107/UE). Po raz pierwszy doszło na przykład do wymiany informacji ze Szwajcarią. Z USA wymiana doszła do skutku na podstawie amerykańskiej ustawy FATCA i polsko-amerykańskiej umowy ją wdrażającej, czyli IGA. Jeśli chodzi o inne państwa – są to kraje, które zaakceptowały wspólny standard wymiany informacji (tzw. CRS) opracowany przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Lista krajów-sygnatariuszy CRS została opublikowana w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 18 października 2017 r. (Dz.U. poz. 957).

________________________________________________________

źródło: za Dziennik Gazeta Prawna z 23.10.2018, autor: Mariusz Szulc

mm

Specjalista ds. marketingu produktowego w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj