4,5 mld zł dla firm na walkę ze smogiem

1 marca ruszają dwie rządowe inicjatywy na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce, tym razem skierowane do przedsiębiorców. Zainteresowani mogą się ubiegać o dotacje i pożyczki – również bezzwrotne, w ramach programów: Energia Plus – z budżetem 4 mld zł oraz Ciepłownictwo powiatowe – z budżetem 500 mln zł.

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) będzie przyjmował wnioski od zainteresowanych przedsiębiorców od 1 marca do 20 grudnia br. Walkę ze smogiem w ramach programu Energia Plus oraz pilotażowego Ciepłownictwo powiatowe będzie można realizować poprzez przedsięwzięcia „z zakresu: ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery (zarówno związanych ze źródłami spalania paliw jak i pozostałej działalności przemysłowej), zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej, nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej, modernizacji/rozbudowy sieci ciepłowniczych oraz energetycznego wykorzystania zasobów geotermalnych”, jak informuje NFOŚiGW.

 

Sprawdź jak możesz wyzwolić potencjał rozwoju Twojego biznesu z usługą Outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton >> 

 

Pogram Energia Plus

To program skierowany przez NFOŚiGW do tych firm, które są zainteresowane produkcją energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby oraz odsprzedażą nadmiaru wytworzonej energii do sieci. Jak podał wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski, celem Energii Plus jest także upowszechnianie nowoczesnych technologii, w tym instalacji fotowoltaicznych oraz mikroelektrowni wodnych.

 

Zakres wsparcia dla Energia Plus

W ramach programu Energia Plus będzie się można ubiegać o rządową pomoc dla przedsięwzięć z zakresu:

 • ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery (zarówno związanych ze źródłami spalania paliw jak i pozostałej działalności przemysłowej);
 • zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych;
 • przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej;
 • nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej;
 • modernizacji/rozbudowy sieci ciepłowniczych;
 • energetycznego wykorzystania zasobów geotermalnych.

 

Ile i dla kogo w ramach Energia Plus

Formy finansowania przewidziane dla przedsiębiorców w ramach programu Energia Plus, to:

 • pożyczki preferencyjne: od 1 do 300 mln zł z oprocentowaniem na poziomie WIBOR 3M + 50 pb, (nie mniej niż 2 % w skali roku); mogą być częściowo umorzone (maksymalnie 10% udzielonej pożyczki do 1 miliona zł) dla przedsięwzięć z zakresu zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych oraz ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery dla źródeł spalania paliw o mocach 1 MW – 50 MW; pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat (lub nie dłuższy niż 20 lat dla zakresu dotyczącego nowych źródeł ciepła w przypadku gdy przedsięwzięcie służy utrzymaniu lub uzyskaniu przez system ciepłowniczy warunków „efektywnego systemu ciepłowniczego ”, a co najmniej 30 % strumienia wytwarzanego ciepła wykorzystywano jest na cele komunalno-bytowe);
 • pożyczki na zasadach rynkowych: są skierowane do tych podmiotów, które nie mogą uzyskać pomocy publicznej są natomiast zdecydowane (lub prawnie zobligowane) do realizacji przedsięwzięć zmniejszających swoją negatywną presję na środowisko;
 • dotacje: bezzwrotne wsparcie wyłącznie dla przedsięwzięć wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej technologię ORC (w ramach ciepłowni/ elektrociepłowni/ elektrowni geotermalnych); poziom dotacji może wynieść do 50%.

Nabór wniosków: od 1 marca 2019 do 20 grudnia 2019 r. (kwota alokacji w ramach naboru: 2 251 863 073 złotych).

 

Konsolidacja starych rozwiązań

Jak wyjaśnia NFOŚiGW w swoim komunikacie, program priorytetowy Energia Plus stanowi bezpośrednią kontynuację programu priorytetowego Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki (realizowanego od 2015 r.), a także kontynuację programu priorytetowego Poprawa jakości powietrza, Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych. Nowy program stanowi konsolidację kilku części i zakresów, tak aby oferta była bardziej czytelna i dostosowana do potrzeb beneficjentów – podaje NFOŚiGW, zachęcając do składania wniosków.

 

Skorzystaj z usługi Konsulting biznesowy Grant Thornton i zapewnij swojej firmie ciągły rozwój >> 

 

Program Ciepłownictwo powiatowe

To pilotażowy projekt NFOŚiGW skierowany do przedsiębiorców produkujących energię cieplną na cele komunalno-bytowe, których większościowym udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego (udział przedsiębiorców prywatnych nie może przekraczać 30%), oraz których przedmiotowa działalność w zakresie całkowitej mocy cieplnej zamówionej systemu ciepłowniczego nie przekracza 50 MW.

NFOŚiGW zidentyfikował w Polsce 130 lokalnych spółek ciepłowniczych, zaliczanych do kategorii „nieefektywnych ciepłowniczo”, tj. takich, które do produkcji ciepła lub chłodu wykorzystują mniej niż: 50% energii ze źródeł odnawialnych lub poniżej 50% ciepła odpadowego lub mniej niż 75% ciepła pochodzącego z kogeneracji lub poniżej 50% hybrydy (połączenia) ww. energii i ciepła.

Jak stwierdził Wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski, jednym z kluczowych celów programu Ciepłownictwo powiatowe, jest dostarczenie finansowania do sektora lokalnych spółek ciepłowniczych, które przez lata były zapomniane, a posiadają wielki potencjał wsparcia w zakresie poprawy jakości powietrza i olbrzymie potrzeby inwestycyjne.

 

Zasady finansowania – Ciepłownictwo powiatowe

Ze względu na formę beneficjentów, charakter wspieranych inwestycji oraz potrzeby inwestycyjne, program Ciepłownictwo powiatowe oferuje, wg NFOŚiGW, atrakcyjniejsze niż standardowo warunki finansowania, tj.: jak podaje resort:

 • dotacje: co do zasady do 30%, a w przypadku przedsięwzięć wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej technologię ORC (w ramach ciepłowni/ elektrociepłowni/ elektrowni geotermalnych) poziom dotacji może wynieść do 50%;
 • pożyczki preferencyjne: od 1 do 300 mln zł z oprocentowaniem na poziomie WIBOR 3M + 50 pb, (nie mniej niż 2 % w skali roku);
 • w sytuacji pozyskania dotacji finansowanie w formie pożyczki jest obligatoryjne i stanowi uzupełnienie do 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji;
 • pożyczki mogą być częściowo umorzone (maksymalnie 10% udzielonej pożyczki do 5 milionów zł);
 • okres finansowania – pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 20 lat;
 • pożyczki na zasadach rynkowych: to oferta skierowana do tych podmiotów, które nie mogą uzyskać pomocy publicznej są natomiast zdecydowane (lub prawnie zobligowane) na realizację przedsięwzięć zmniejszających ich negatywną presję na środowisko.

Nabór wniosków: od 1 marca 2019 do 20 grudnia 2019 r. (kwota alokacji w ramach naboru: 500 milionów złotych).

 

źródło (informacje oraz infografika): za NFOŚiGW

Energia_Plus_infografika_NFOŚiGW

Cieplownictwo_powiatowe_infografika_NFOŚiGW

mm

Specjalista ds. marketingu produktowego w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

1 komentarz

 • renata 16 marca 2019   Odpowiedz →

  W końcu. 😉 Miejmy nadzieję, że doczekamy sie efektów w powietrzu. Śledźcie ten temat i dzielcie się z nami informacjami jak sie rozwija.

  Pozdrawiam,
  renata

Skomentuj