Resort finansów do końca października bieżącego roku wydłużył termin składania zeznań podatkowych przez wybranych podatników. Sprawdź które podmioty zostały objęte nowym rozporządzeniem.

 

Nowe rozporządzenie Ministra Finansów z 21 marca 2019  roku dotyczące wydłużenia terminu składania zeznania CIT-8 zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 549 w miniony czwartek (tj. 22 marca br.), a weszło w życie dzień później (tj. 23 marca br.).

 

Wspomniane rozporządzenie obejmuje następujących podatników:

  • których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2017 r. i zakończy się przed 1 lipca 2019 r.,
  • osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT oraz
  • którzy nie byli obowiązani w roku podatkowym, za który ma być złożone zeznanie, do sporządzenia określonych deklaracji lub informacji wskazanych w odpowiednich przepisach ustawy o PIT.

 

Chcesz mieć pewność, że Twoje zeznania podatkowe – w tym CIT-8 – są sporządzane bezbłędnie, a księgi rachunkowe prowadzone w pełni profesjonalnie? Skorzystaj z outsourcingu finansowo-księgowego Grant Thornton >> 

 

Resort Finansów zdecydował o wydłużeniu terminu składania zeznania CIT-8, żeby umożliwić – zwłaszcza najmniejszych podmiotom oraz dopiero wchodzącym na rynek – lepsze przygotowanie się do wypełniania ich ustawowych obowiązków.

 

Przypominamy: od 1 stycznia 2019 r. każde zeznanie składane przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych – niezależnie od jego wielkości i zakresu działania – musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

W praktyce, jak zauważył ustawodawca, wymóg posiadania podpisu kwalifikowanego generuje dodatkowy koszt działalności związany z jego zakupem (i wydaniem przez podmiot wpisany do rejestru ministra ds. informatyzacji prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji) bądź wyznaczeniem w tym celu pełnomocnika (druk UPL-1 – pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji), skutkując często koniecznością zlecenia prowadzenia księgowości do zewnętrznego biura rachunkowego.

 

Z treścią rozporządzenia można zapoznać się tutaj >>

 

oprac.: HZK na podst. Portalu Podatkowego MF

mm

Specjalista ds. marketingu produktowego w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj