Elektroniczne faktury obowiązkowe od 18 kwietnia 2019 roku?

Faktury ustrukturyzowane będą obligatoryjne już od 18 kwietnia br. w zamówieniach publicznych, jednak wyłącznie dla zamawiających. Wykonawcy na razie będą mieli jedynie możliwość wystawiania faktur w formie elektronicznej. Zobowiązani będą do tego dopiero od 1 listopada 2020 roku.

 

Z dniem 18 kwietnia br. wchodzi w życie ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Zobowiązuje następujące podmioty administracji publicznej do przyjmowania ustrukturyzowanych e-faktur od usługodawców:

 • organy władzy publicznej (w tym jednostki samorządu terytorialnego),
 • uczelnie publiczne,
 • spółki komunalne.

Usługodawcom na razie przysługuje jedynie prawo do wystawiania faktur w postaci elektronicznej. Od 1 listopada 2020 roku będą mieli taki obowiązek.

Wyjątek od w/w ustawy będą stanowiły zamówienia objęte tajnością z racji ochrony bezpieczeństwa państwa.

 

Ustrukturyzowane, czyli?

Zgodnie z unijną dyrektywą e-faktury będą musiały posiadać format EDI, który umożliwi automatyczne przetwarzanie zawartych w nich danych przez systemy informatyczne, bez konieczności angażowania ludzi do obsługi tego procesu. Inaczej, niż w przypadku faktur papierowych czy w formacie PDF, które wymagają ręcznego wprowadzania danych do systemu księgowego. Takie rozwiązanie ma na celu m.in.: „zmniejszenie zatorów płatniczych i liczby błędnych oraz fałszywych faktur w obiegu, oszczędność czasu i pieniędzy”.

 

Chcesz mieć pewność co do wystawianych faktur oraz rozliczeń publiczno-prywatnych? Skorzystaj z wsparcia ekspertów Grant Thornton >> 

 

Na razie tylko e-realizacja

Wchodząca już za kilka dni w życie ustawa na razie nie wprowadza pełnej elektronizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Odnosi się jedynie do etapu jego realizacji.

Proces wystawiania i przyjmowania ustrukturyzowanych faktur (tj. w pełni zautomatyzowanej wymiany rozliczeń) w zamówieniach publicznych będzie obsługiwany za pośrednictwem tzw. Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). Przy jej pomocy będzie można przesyłać następujące dokumenty:

 • faktury i faktury korygujące,
 • zlecenie dostawy (zamówienie),
 • awizo dostawy,
 • potwierdzenie odbioru,
 • noty księgowe.

 

Jak skorzystać z PEF?

Przedsiębiorcy mogą korzystać z PEF bezpłatnie, wchodząc na rządową stronę: https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/. Tam mają do wyboru aplikację webową lub desktopową, z którymi mogą się łączyć na trzy sposoby:

 1. poprzez stronę WWW,
 2. łącząc swój system ERP z PEF przez nowoczesne API,
 3. pobierając i instalując aplikację PEF na swoim komputerze.

Na podstawie umów zawartych z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, Usługi PEF świadczy dwóch Brokerów: Firma Infinite IT Solutions oraz Konsorcjum PEFexpert. Usługi obu dostawców mają takie same funkcjonalności, ale różnią się wyglądem aplikacji.

mm

Specjalista ds. marketingu produktowego w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj