Od najbliższej soboty w Polsce zacznie obowiązywać pakiet zmian w zakresie RODO, uchwalony 21 lutego br., dostosowujący aż 162 krajowe akty prawne do unijnego rozporządzenia.

 

Ministerstwo Cyfryzacji chwali się, że „Polska jest jednym z pierwszych krajów w Unii Europejskiej, który zdołał w pełni dostosować krajowe ramy prawne do zapisów rozporządzenia”. Jak podkreślił minister Marek Zagórski, „To sukces, który zdołaliśmy osiągnąć dzięki ścisłej współpracy resortu cyfryzacji z wszystkimi uczestnikami procesu legislacyjnego m.in.: Kancelarią Premiera, agencjami rządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, jak i dzięki szerokim konsultacjom społecznym”.

 

Nowe uprawnienia dla obywateli

Uaktualnione przepisy mają służyć ochronie prywatności obywateli oraz gwarantować im dostęp do interesujących ich danych. Oto wybrane uprawnienia:

  • możliwość uzyskania szczegółowych informacji o celach przetwarzania danych obywatela przez instytucje finansowe i sposobie ich wykorzystania, w tym prawo do uzyskania wyjaśnienia na jakiej podstawie bank podjął decyzję o odmowie udzielenia kredytu;
  • prawo pacjenta do dostępu do pełnej dokumentacji medycznej (pierwsza kopia dokumentów przekazywana bezpłatnie).

Ogólnie obywatele w każdej interakcji z pracodawcą, firmą czy urzędem otrzymali prawo do informacji o tym, kto jest administratorem ich danych, jakim podmiotom dane te są powierzane oraz jaki jest zakres przetwarzania owych danych.

 

Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie RODO skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów >> 

 

Efekty zmian dla biznesu

Zmianie uległa m.in. część zapisów Kodeksu pracy, generalnie uprawniając pracowników do odmowy podania pracodawcy tych informacji, które nie są niezbędne z punktu widzenia obowiązków określonych w umowie o pracę.

Z drugiej strony przedsiębiorcy uzyskali np. ochronę przed tzw. „oszustwami na RODO”. Próby wyłudzeń czy wymuszeń zamówienia zbędnej usługi związanej z RODO będą traktowane jako bezprawna groźba i bezwzględnie karane, a to dzięki zmianom Kodeksie karnym.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podpisana przez Prezydenta RP 3 kwietnia 2019 roku.

 

oprac.: HZK za PAP

mm

Specjalista ds. marketingu produktowego w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.