Resort finansów ogłosił, że uruchomi portal pozwalający osobom prawnym sygnowanie rocznych deklaracji CIT-8 bezpłatnym profilem zaufanym.

 

Posłowie dostrzegli, że w praktyce nałożony na osoby prawne z początkiem bieżącego roku wymóg posiadania podpisu kwalifikowanego do składania zeznań, stanowi spore obciążenie finansowe. Zwłaszcza w przypadku najmniejszych podmiotów (zatrudniających do 5 osób), które od stycznia 2019 r. nie mogą już składać deklaracji CIT-8 w wersji papierowej. W przypadku organizacji pozarządowych, zakup płatnego podpisu elektronicznego (cena waha się od 300 do nawet 700 zł), to rzeczywiście istotny koszt.

 

Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj >>

 

Posłowie zwrócili się do MF z pytaniem, czy rozważa udostępnienie bezpłatnego profilu zaufanego do podpisu CIT-8. W odpowiedzi na interpelację poselską z 19 kwietnia 2019 r. (o nr 30645), wiceminister finansów Filip Świtała zapowiedział wprowadzenie takiego rozwiązania.

Równocześnie resort przypomniał, że obecnie istnieje możliwość składania deklaracji CIT-8 bez konieczności zakupu podpisu elektronicznego. W tym celu należy skorzystać z usługi pełnomocnika, który taki podpis już posiada (ustanowienie pełnomocnictwa jest zwolnione z opłaty skarbowej).

 

Chcesz mieć pewność, że Twoje zeznania podatkowe – w tym CIT-8 – są sporządzane bezbłędnie, a księgi rachunkowe prowadzone w pełni profesjonalnie? Skorzystaj z outsourcingu finansowo-księgowego Grant Thornton >>  

 

Aktualnie system e-Deklaracje, udostępniony przez resort finansów do elektronicznego wypełniania i wysyłania deklaracji, z racji technicznych ograniczeń, nie umożliwia zastosowania profilu zaufanego. Resort finansów analizuje możliwości wdrożenia takiej platformy. Planuje przeniesienie narzędzi do wypełniania i wysyłania deklaracji do nowego portalu, w którym posługiwanie się profilem zaufanym będzie możliwe.

 

oprac. HZK za DGP z 13 maja 2019 r.

mm

Specjalista ds. marketingu produktowego w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj