Jak umyślność i nieumyślność są rozumiane przez KKS?

Czy umyślność to po prostu celowe działanie? Czy nieumyślność to zwykłe zaprzeczenie umyślności? Co na to Kodeks karny skarbowy?

 

W trakcie prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą się zdarzyć różnego rodzaju błędy, dlatego istotna jest świadomość jakie konsekwencje prawne mogą być z nimi związane.

 

Kodeks karny skarbowy poświęca tej materii art. 4, w którym mówi, że przestępstwo lub wykroczenie skarbowe można popełnić umyślnie, a także nieumyślnie, jeżeli kodeks tak stanowi.

 

O umyślności stanowi to, że osoba ma zamiar popełnienia czynu zabronionego albo przewidując możliwość jego popełnienia akceptuje ten stan.

 

Nieumyślność sama w sobie nie jest prostym zaprzeczeniem umyślności, jednak sprowadza się do braku zamiaru. Innymi słowy, o czynie zabronionym popełnionym nieumyślnie mówimy wtedy, gdy sprawca popełnił czyn zabroniony, choć nie miał takiego zamiaru, jednak do zdarzenia doszło ponieważ nie zachował należytej ostrożności.

 

Co stanowi podstawę zasad ostrożności? Jej fundamentem jest stosowanie się m.in. do zapisów ustaw, rozporządzeń czy wewnętrznych regulaminów jednostki, jakie w danych okolicznościach obowiązują sprawcę.

 

Z punktu widzenia odpowiedzialności osoby, która dopuściła się czynu zabronionego, zasadne jest ustalenie czy dane działanie było umyślne czy nieumyślne. Co ważne, poniesienie odpowiedzialności za zachowanie nieumyślne jest możliwe tylko wtedy, gdy kodeks tak stanowi. Za umyślne przestępstwa czy wykroczenia skarbowe sprawca ponosi surowszą odpowiedzialność, bowiem analizowane są następstwa czynu zabronionego z punktu widzenia możliwości ich przewidzenia przez sprawcę (tzn. czy sprawca je przewidywał lub mógł przewidzieć).

 

Jeżeli podatnik zdecyduje się na przekazanie prowadzenia ksiąg rachunkowych czy podatkowych do zewnętrznego podmiotu, będzie ponosił odpowiedzialność na gruncie prawa karno-skarbowego, o ile miał świadomość wadliwego rozliczenia i wyraził na nie zgodę.

 

Chcesz mieć pewność, że Twoje rozliczenia są prowadzone bezbłędnie, a w razie ewentualnej pomyłki chroni Cię nasza polisa – skontaktuj się z naszymi ekspertami już dziś klikając tutaj >> 

 

Doświadczony Menedżer z ponad 16 letnim doświadczeniem pracy w dziale finansowo – księgowym, z czego 8 lat na stanowisku kierowniczym. Posiada bogate doświadczenie we współzarządzaniu firmą z Zarządem oraz Dyrektorami a także kompetencje w zarządzaniu kilkuosobowym zespołem. Z Grant Thornton związana od 2015 roku. Na co dzień kieruje pracą kilkuosobowego zespołu oraz nadzoruje rozliczanie klienta notowanego na giełdzie z branży obrotu nieruchomościami. Współuczestniczy w procesie przekształcenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w spółki komandytowo-akcyjne.

Zobacz także

Skomentuj