Alert! Nowe wzory deklaracji: PCC i CIT

Ułatwienia dla podatników od 1 lipca 2019 roku.

PCC-4

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie ws. nowego wzoru zbiorczej deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych – PCC-4 (deklaracja PCC-3 i PCC-3A nadal obowiązują).

Rozwiązanie to wprowadza możliwość złożenia przez podatników zbiorczej deklaracji za dany miesiąc, jeżeli dokonali w danym miesiącu co najmniej trzech czynności cywilnoprawnych obejmujących umowę pożyczki lub umowę sprzedaży rzeczy ruchomych lub praw majątkowych, a ostatnia z czynności zostanie wykonana przed upływem 14 dni od dnia dokonania pierwszej czynności.

Podatnik będzie mógł obliczyć i wpłacić podatek w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy od w/w czynności.

Deklarację zbiorczą będzie mógł złożyć także przedsiębiorca, który wykona więcej niż 3 czynności w ciągu miesiąca, tj. np. 9, ale pierwsze trzy będą wykonane w okresie 14 dni pomiędzy transakcjami. Jeżeli pierwsze trzy czynności będą wykonane w dłuższym okresie, to przedsiębiorca będzie musiał składać pojedyncze deklaracje.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 01/07/2019.

CIT-NZ i CIT/NZI

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie, w którym zostały określone nowe wzory:
– deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ
– informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z nierealizowanych zysków CIT/NZI.
Wzory stosuje się do dochodów osiągniętych od 01/01/2019.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 11/06/2019.

autor: Center of Excellence, outsourcing

mm

Specjalista ds. marketingu produktowego w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj