Na witrynie Rządowego Centrum Legislacji 25 czerwca br. pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, który ma obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. Poniżej główne założenia.

 

Z racji wprowadzonych w ubiegłym roku uproszczeń w prawie podatkowym i gospodarczym (ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw) konieczne było wydanie nowego rozporządzenia w sprawie KPiR. Minister Finansów określi w nim:

  • sposób prowadzenia PKPiR,
  • warunki, jakim powinna odpowiadać w/w księga, żeby stanowiła dowód pozwalający na określenie zobowiązań podatkowych,
  • zakres obowiązków związanych z prowadzeniem PKPiR,
  • terminy zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o prowadzeniu księgi.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie księgowości? Skorzystaj z outsourcingu finansowo-księgowego Grant Thornton >> 

 

Nowości na 2020 rok

Generalnie nowe przepisy (wobec dotychczas obowiązujących):

  • znoszą obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia,
  • znoszą obowiązek prowadzenia ewidencji kart przychodów pracowników,
  • określają dodatkowy warunek dla prawidłowego prowadzenia elektronicznej PKPiR (zgodnie ze strukturą logiczną opublikowaną na BIP MF).

 

Link do nowego rozporządzenia o PKPiR >> tutaj.

 

oprac.: HZK za pit.pl

mm

Specjalista ds. marketingu produktowego w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj