NIP na paragonie od 1 stycznia 2020 roku – piguła informacyjna!

Po 1 stycznia 2020 roku wystawienie faktury do paragonu będzie możliwe tylko wtedy, gdy na paragonie będzie widniał NIP nabywcy. Za naruszenia przepisów będzie groziła sankcja w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze. Celem ustawodawcy jest ukrócenie procederu wystawiania tzw. pustych faktur do paragonów.

 

Po wejściu w życie nowych przepisów, tj. od 1 stycznia 2020 roku, klient dokonujący zakupu nie jako osoba fizyczna, ale jako podatnik, będzie zobowiązany do swoistej dyscypliny. W chwili dokonywania zakupu będzie musiał poinformować sprzedawcę, że dokonuje zakupu jako podatnik. Jeżeli kasa rejestrująca sprzedawcy nie będzie pozwalała na wpisywanie nr NIP na paragonie fiskalnym, nabywca występujący w charakterze podatnika powinien zażądać wystawienia faktury zamiast paragonu.

 

Masz wątpliwości w zakresie wystawiania faktur czy ogólnie w sprawach finansowo-księgowych? Skontaktuj się z naszymi ekspertami >> 

 

Po co NIP na paragonie i co, jeśli nie da się go wpisać?

Paragon, na podstawie którego ma zostać wystawiona faktura, powinien zawierać nr NIP nabywcy-podatnika, ponieważ umożliwia to identyfikację danego podatnika na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. Jeśli sprzedawca nie będzie posiadał kasy rejestrującej umożliwiającej wpisywanie nr NIP, powinien od razu wystawić nabywcy fakturę, bez ewidencjonowania danej sprzedaży na kasie (ponieważ nie ma takiego obowiązku). Obowiązek wystawiania paragonów z NIP-em został ograniczony do tych kas rejestrujących, które posiadają taką funkcjonalność.

 

Kto nie musi wpisywać NIP-u na paragonach?

Z obowiązku podawania NIP-u nabywcy na paragonach są zwolnieni podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0).

Zasady wystawiania faktur do paragonów na rzecz osób prywatnych, które dokonują zakupów jako osoby fizyczne, a nie jako podatnicy, pozostają niezmienione.

 

Sankcje równe 100% kwoty podatku z faktury

Ustawa przewiduje, że jeśli podatnik ujmie w ewidencji fakturę potwierdzoną paragonem bez swojego NIP-u, organ podatkowy będzie mógł wymierzyć mu dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.

Analogicznie będzie mógł zostać ukarany sprzedawca za wystawienie faktury na podstawie paragonu bez NIP-u nabywcy.

W przypadku osób fizycznych, które za ten sam czyn będą ponosić odpowiedzialność za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe, nie będzie ustalane dodatkowe zobowiązanie podatkowe.

 

 

oprac. HZK

mm

Specjalista ds. marketingu produktowego w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj