Alert - wszedł nowy wzór zawiadomienia o kontroli fiskusa

Ministerstwo Finansów opublikowało nowy wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej (ZAW-K). Większość zmian ma charakter techniczny, wymuszony przez nowele innych ustaw.

 

Dnia 25 lipca 2019 roku w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie MF z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. Rozporządzenie weszło w życie dzień później, tj. 26 lipca 2019 roku. Jednocześnie moc utraciło Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 października 2016 roku.

 

Dostosowawczy charakter zmian

Wzór zawiadomienia ZAW-K został dostosowany do zmian legislacyjnych dotyczących:

  • ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570, z późn. zm.),
  • przepisów przewidzianych w ustawie z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1544).

 

Chcesz spać spokojnie, bez obaw o kontrole fiskusa? Skorzystaj z outsourcingu finansowo-księgowego Grant Thornton! >> 

 

Uzasadnienie zmian

W majowym uzasadnieniu wprowadzania zmian w druku ZAW-K MF informowało: „Zmiany te dotyczą zastąpienia stosowanego dotychczas określenia profil zaufany ePUAP określeniem profil zaufany, a jednocześnie podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP zostanie zastąpiony przez podpis zaufany. Projekt uwzględnia także zmiany wprowadzone do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 60), która wprowadza zaawansowany podpis elektroniczny zwany podpisem osobistym”.

 

Aktualny wzór druku ZAW-K dostępny jest tutaj >> 

 

mm

Specjalista ds. marketingu produktowego w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj