Czy rachunek maklerski trzeba zgłaszać do US?

Podmioty gospodarcze mają ustawowy obowiązek zgłaszania swoich rachunków bankowych do ewidencji urzędom skarbowym. Czy dotyczy to również posiadanych przez nich rachunków w domach maklerskich? Wątpliwości rozwiewamy poniżej.

 

W myśl ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników z dnia 13 października 1995 roku, każda jednostka gospodarcza ma obowiązek zgłoszenia swojego rachunku bankowego do odpowiedniego urzędu skarbowego. Przedsiębiorcy są zobowiązani do złożenia stosownych deklaracji o otwarciu i zamknięciu każdego rachunku bankowego związanego z prowadzoną przez nich działalnością. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować nałożeniem grzywny przez stosowną jednostkę urzędu skarbowego.

Czy jednak to obligo wynikające z w/w ustawy dotyczy także posiadaczy rachunków w domach maklerskich? W związku ze znaczącymi różnicami między rachunkiem bankowym i maklerskim, w przypadku rachunku maklerskiego analizowana powinność nie ma zastosowania. Przyjrzyjmy się zagadnieniu bliżej.

 

Masz dodatkowe pytania o rachunek maklerski czy inne wątpliwości z zakresu finansów i księgowości? Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji >> 

 

Czym jest rachunek maklerski?

Przedsiębiorcy dokonujący transakcji zbycia i nabycia towarów giełdowych zakładają stosowny rachunek maklerski. Domy maklerskie przechowują i obracają papierami wartościowymi, instrumentami giełdowymi na zlecenie klienta poprzez prowadzenie stosownego rachunku pieniężnego. Posiadanie wskazanego rachunku jest warunkiem koniecznym, aby dokonywać transakcji na giełdzie.

Każdy rachunek maklerski powiązany jest z prowadzonym przez klienta domu maklerskiego rachunkiem bankowym. Transakcje giełdowe, prowizje z nimi związane, są rozliczane za pośrednictwem wskazanego przez podmiot rachunku w banku.

 

Rachunek maklerski a bankowy w świetle ustawy

Prawodawca posługując się pojęciem rachunku bankowego, w zapisie z dnia 13 października 1995 roku o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, bezpośrednio odnosi się do regulacji dotyczących rachunków bankowych na gruncie prawa cywilnego oraz bankowego. Rachunek bankowy, w myśl zasad prawa bankowego, to narzędzie służące do rejestracji obrotów i środków pieniężnych wniesionych do banku przez jego klienta. Prawo bankowe określa prowadzenie rachunków pieniężnych wyłącznie przez podmioty bankowe. Owe przepisy nie wskazują zasad prowadzenia rachunku maklerskiego, dlatego też w świetle prawa nie jest on tożsamy z rachunkiem bankowym.

Rachunek maklerski reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, podmiotów odpowiedzialnych za obroty instrumentami finansowymi oraz banków powierniczych.

 

Odmienne zastosowania rachunków maklerskich i bankowych

Analizowane rachunki różnią się zakresem operacji, jakie przedsiębiorca może dokonywać za pośrednictwem banku oraz domu maklerskiego. W przypadku rachunku bankowego możliwe jest przeprowadzanie szerszego zakresu transakcji, a sam klient ma w nich większą swobodę działania. Rachunek maklerski natomiast sprowadza się jedynie do działań na giełdzie.

Mając zatem na uwadze powyższe różnice w uwarunkowaniach prawnych i zastosowaniach rachunków bankowych i maklerskich, należy przyjąć, że podatnicy nie mają obowiązku zgłaszania rachunków posiadanych w domach maklerskich urzędnikom skarbówki.

Iga Kidula, Asystent ds. Księgowości, Outsourcing

Zobacz także

Skomentuj