Rachunki wirtualne na białej liście podatników?

Rachunki wirtualne nie będą umieszczone na białej liście podatników, ponieważ nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do US.

 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów w odpowiedzi na interpelację odnośnie braku wirtualnych rachunków na białej liście poinformował podatników, że:

  • ponieważ rachunki wirtualne nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do US, nie będą umieszczone w wykazie,
  • przy czym wpłaty na rachunki wirtualne przypisane do rachunków rozliczeniowych, będą traktowane jak wpłaty na rachunek rozliczeniowy.

 

Równocześnie podsekretarz poinformował, że obecnie trwają prace w kierunku opracowania wymagań związanych z wykazaniem podatników VAT – w tym również dot. weryfikacji rachunków wirtualnych. Maja zostać wprowadzone przed końcem bieżącego roku.

Celem w/w działań ze strony resortu jest zapewnienie bezpieczeństwa dokonywania płatności na rachunki wirtualne.

 

oprac. HZK

 

źródłowa informacja: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=56DE001C1AE322BAC125843F004C2938

 

mm

Specjalista ds. marketingu produktowego w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj