Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Wczoraj, tj. 21 sierpnia 2019 roku w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Efektem jej wprowadzenia będzie m.in. zmiana oraz wzmocnienie nadzoru publicznego nad działalnością biegłych rewidentów i spółek audytorskich. Co jeszcze się zmieni i co może oznaczać dla klientów?

 

PODSUMOWANIE:

 

 

Ustawa przewiduje powołanie Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA), w miejsce Komisji Nadzoru Audytowego (KNA). Powodem tej zmiany – jak podaje resort finansów – jest z jednej strony brak narzędzi KNA, ale także brak wystarczającej aktywności w zakresie sprawowanego przez siebie nadzoru publicznego ze strony tej organizacji zawodowej, wobec własnego środowiska specjalistów.

 

Potrzebujesz profesjonalnych usług księgowych czy audytorskich o najwyższym standardzie jakości? Skontaktuj się z naszymi ekspertami z zakresu finansowo-księgowego oraz audytu >> 

 

Agencja Nadzoru Audytowego od 2020 roku

Nowa Agencja ma być tworzona w drugiej połowie 2019 roku, a powierzone jej zadania ma zacząć realizować z początkiem 2020 roku. Jej głównymi przychodami mają być opłaty za nadzór pobierane od firm audytorskich. Kluczowym zadaniem Agencji będzie kontrolowanie wszystkich firm audytorskich przez prowadzenie kontroli planowych, doraźnych oraz tematycznych. Tym samym PANA przejmie pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie systemu nadzoru publicznego nad firmami audytorskimi i biegłymi rewidentami. Z kolei Polska Izba Biegłych Rewidentów zachowa prawo do stanowienia krajowych standardów wykonywania zawodu biegłego rewidenta, zasad zawodowej etyki, kontroli doskonalenia zawodowego oraz realizowania zadań związanych z zatwierdzaniem i rejestracją biegłych rewidentów.

 

Co te zmiany oznaczają dla klientów firm audytorskich

Przyjęta ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym podniesie koszty funkcjonowania dostawców tych usług. Będą oni uiszczać do PANA nie tylko opłaty z tytułu badań, ale także innych usług, jak np. za wpis do rejestru. To, przynajmniej w przypadku niektórych dostawców usług, może skutkować wzrostem cen dla klientów, jak podaje Dziennik Gazeta Prawna. Ponadto spółki audytorskie zostaną obarczone dodatkowymi wymogami dotyczącymi m.in. systemów wewnętrznej kontroli jakości, czy w zakresie obowiązków dokumentacyjnych. Czas pokaże komu przysłużą się nowo przyjęte rozwiązania, oraz jak trwałe będą – zważywszy na czas funkcjonowania dotychczasowej Komisji Nadzoru Audytowego, którą zaledwie po roku działalności zastępuje nowy organ.

 

 

oprac. HZK za Forbes, DGP

mm

Specjalista ds. marketingu produktowego w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj