Polski Produkt Przyszłości - rusza XXII edycja konkursu!

Nagrody w wysokości do 100 tys. zł na wyciągnięcie ręki dla autorów najbardziej innowacyjnych wyrobów i technologii opracowanych w Polsce.

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) już XXII raz zapraszają naukowców oraz przedsiębiorców do udziału w dorocznym konkursie na Polski Produkt Przyszłości. Tym razem – inaczej, niż we wszystkich poprzednich edycjach – uczestnicy będą konkurowali o nagrody finansowe wartości do 100 tys. zł, a nie o grant.

 

Potrzebna Ci najlepsza obsługa finansowo-księgowa na rynku? Skorzystaj z wsparcia ekspertów Grant Thornton >> 

 

Jakie kryteria muszą spełnić uczestnicy?

Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają przedsiębiorców oraz instytucje szkolnictwa wyższego i nauki (uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz ich sieci), prowadzące działalność na terenie Polski. Uczestnicy powinni posiadać autorskie prawa majątkowe, patentowe lub inne prawa własności intelektualnej dotyczące zgłaszanego produktu. Rywalizacja będzie się odbywała w trzech kategoriach:

  1. „Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki,
  2. Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy,
  3. Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Systemu Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy – opracowany przez tę instytucję we współpracy z przedsiębiorcą”.

W każdej spośród w/w kategorii organizatorzy będą przyznawali jedną nagrodę oraz maksymalnie cztery wyróżnienia.

 

Jakie kryteria obowiązują zgłaszane wyroby i technologie?

Produkty oraz technologie zgłaszane do konkursu powinny być na tyle innowacyjne, by miały szansę zaistnienia na globalnym rynku. Ponadto powinny być:

  • „doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych (produkt niewdrożony) – wymagany poziom gotowości technologicznej co najmniej 6 TRL,
  • albo wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego (produkt wdrożony)”.

 

Co można wygrać?

Laureaci konkursu otrzymają nagrodę finansową w wysokości 100 tys. zł., a wyróżnieni w wysokości 25 tys. zł, a ponadto: prawo posługiwania się tytułem i znakiem Polski Produkt Przyszłości oraz symboliczną statuetkę i dyplom. Organizatorzy przewidzieli również nagrody specjalne za:

  • „produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata),
  • produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT),
  • produkt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów”.

Dodatkowo zwycięskie produkty będą mogły liczyć na promocję ze strony organizatorów (m.in. na stronie internetowej konkursu i na witrynach PARP oraz NCBiR, a także w formie: Katalogu Laureatów, filmów, materiałów prasowych i innych materiałów informacyjnych związanych z konkursem).

 

Więcej informacji nt. warunków uczestnictwa w konkursie na Polski Produkt Przyszłości można znaleźć na stronie: www.parp.gov.pl/konkursppp.

 

oprac.: HZK

źródło: https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/rusza-xxii-konkurs-polski-produkt-przyszlosci-58501/

 

mm

Specjalista ds. marketingu produktowego w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj