Kasa fiskalna w kieszeni użytkownika

Wiadomo już jakie parametry powinny spełniać kasy fiskalne w postaci oprogramowania na smartfony i tablety!

 

Zmiany przepisów dotyczących kas fiskalnych trwają już od maja bieżącego roku. Do konsultacji trafił w ostatnim czasie kolejny projekt związany z kasami fiskalnymi on-line. Ustawodawca, wychodząc naprzeciw potrzebom podatników, sprecyzował parametry, jakie powinni spełnić dostawcy kas fiskalnych w postaci oprogramowania (o sprawie pisaliśmy także tutaj >).

 

Internetowo, ale nie darmowo

Kasy w postaci aplikacji mają się stać alternatywą dla obecnie używanych urządzeń – zarówno dla podatników VAT czynnych, jak i zwolnionych. Celem ich wprowadzenia, według rządu, jest zmniejszenie kosztów leżących po stronie podatników wynikających z konieczności ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Nie oznacza to jednak, że resort planuje stworzenie darmowej aplikacji dla użytkowników. Również mało prawdopodobne jest, by dostawcy oprogramowania udostępniali je w wersji bezpłatnej.

 

Potrzeba Ci bezbłędnych kalkulacji finansowo-księgowych? Jesteśmy lepsi od każdej aplikacji czy urządzenia! Skorzystaj z fenomenalnych kompetencji i doświadczenia ekspertów outsourcingu finansowo-księgowego Grant Thornton >> 

 

Uwaga na parametry techniczne

Nowe rozporządzenie Ministerstwa Finansów zawiera wymagania techniczne jakie ma spełniać aplikacja, by można było ją użytkować, a także sposoby użytkowania tego rodzaju kas. To ważne, by przed ewentualną decyzją o zakupie takiego rozwiązania w przyszłości, dokładnie zweryfikować, czy dostawca aplikacji w pełni sprostał wymogom resortu. Pośród nich znajdują się:

 • wymagania dotyczące pracy kas,
 • wymagania techniczne dla kas o zastosowaniu specjalnym,
 • wymagania dotyczące zawartości kas,
 • wymagania dotyczące zapisu i przechowywania danych,
 • wymagania dotyczące wystawianych dokumentów.

 

Co powinna umieć kasa w postaci aplikacji

Oprogramowanie kasy fiskalnej musi umożliwiać minimum lokalny odczyt w postaci elektronicznej oraz weryfikację za pomocą klucza publicznego kasy danych na niej zawartych, w innych systemach. Dodatkowo po połączeniu z programem pracy kasy odczytywanie danych zapisanych w bazie kasy oraz ich drukowanie, zapisywanie w komputerowych systemach ogólnodostępnych, ale również wydruk tych danych przez kasę, z której pochodziły zapisywane dokumenty w postaci elektronicznej. Oprogramowanie musi zawierać funkcje sortującą zapisane dane, tak by możliwe było co najmniej tworzenie raportów fiskalnych okresowych, wyszukiwanie dokumentów według zadanych parametrów (np. data, czas, numer dokumentu i stawka podatku). Jednoczenie użytkownik nie może mieć dostępu do procedur edytowania tekstu bazy danych kasy.

 

Komponenty kasy w postaci aplikacji

Rozporządzenie wymaga, by kasa zawierała moduły lub komponenty na które składają się:

 • baza danych kasy, w której znajdują się informację o konfiguracji programu pracy kasy, baza danych zawierająca wartość zaewidencjonowanej sprzedaży oraz wysokości podatku należnego, informacja o towarach i usługach, wystawione paragony, dobowe raporty fiskalne oraz dokumenty niefiskalne, logi zmian w konfiguracji, wykaz uprawnionych użytkowników oraz rejestr zdarzeń;
 • program pracy kasy, który odpowiada m.in. za właściwe określenie wartości sprzedaży i obliczenie wysokości podatku należnego;
 • wydruki – kasa musi współpracować z drukarką w celu wydruku dokumentów fiskalnych i niefiskalnych;
 • komponent kryptograficzny, który odpowiada za przechowywanie certyfikatu kasy oraz operacje kryptograficzne;
 • komponent komunikacyjny, służący do przesyłania informacji do Centralnego Repozytorium Kas, pobieranie poleceń sterujących i aktualizacji;
 • certyfikat kasy wraz z kluczem prywatnym i publicznym kasy.

 

Kasy on-line w postaci oprogramowania z pewnością staną się ułatwieniem dla podatników. Jednak, jak przy wszystkich innowacyjnych rozwiązaniach, początki ich stosowania mogą być trudne – zarówno dla użytkowników końcowych, jak i dostawców rozwiązań.

 

 

Anna Świątek, Młodszy Specjalista ds. księgowości, zespół The Center of Excellence

 

mm

Młodszy Specjalista ds. księgowości w Zespole The Center of Excellence w Departamencie Outsourcingu. Na co dzień zajmuje się m. in. wsparciem użytkowników systemów operacyjnych w zakresie bieżących problemów oraz wdrożeń klientów, przeprowadzaniem i wsparciem testów systemów informatycznych, przeprowadzaniem szkoleń dla pracowników i klientów.

Zobacz także

Skomentuj