PIT – projekt rozporządzenia w sprawie wzorów zeznań podatkowych

Czy wcześniejsze złożenie zeznania podatkowego pozwoli na wcześniejsze uzyskanie zwrotu nadpłaconego podatku? Poniższy komentarz naszego eksperta rozwiewa wszelkie wątpliwości.

 

Drugiego października br. pojawił się projekt rozporządzenia MF w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. W rozporządzeniu określono nowe wzory zeznań: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz załączników do zeznań: PIT/B, PIT/BR, PIT/D, PIT/DS., PIT/IP, PIT/M, PIT/MIT, PIT/PM, PIT/O, PIT/Z, PIT/ZG. Wzory, o których mowa powyżej, stosuje się od 1 stycznia 2019 roku, chyba, że przed wejściem w życie rozporządzenia zeznanie zostanie złożone według dotychczasowego wzoru. Ponadto w zeznaniach zmienią się też niektóre pozycje, np. pojawi się nowa część V., w której podatnik będzie mógł wskazać rachunek osobisty właściwy do zwrotu nadpłaty.

 

 

 Projektowane zmiany we wzorach zeznań podatkowych są konsekwencją między innymi ustawy z 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2126). Ustawą tą zmieniono od 01.01.2019 r., w ramach realizacji projektu „Uproszczenie w rozliczeniu PIT (Twój ePIT)”, termin składania zeznań podatkowych określony na okres od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Podatnicy zobowiązani do złożenia zeznania na formularzach PIT-37 oraz PIT-38 podlegali powyższym terminom już w bieżącym roku, natomiast obecnie proceduje się zmiany odnoszące się do innych wzorców formularzy podatkowych. Niemniej, istnieje możliwość wcześniejszego złożenia zeznania podatkowego, ale urząd i tak uzna, że zostało ono złożone w dniu 15 lutego, o czym możemy się dowiedzieć ze zdania drugiego art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Budzić to może rozgoryczenie „PIT-owców”, którzy liczą na wcześniejszy zwrot podatku dochodowego, ponieważ przy złożeniu zeznania przed 15. lutego fiskus i tak będzie liczył termin zwrotu od tej granicznej daty.
Mateusz Gan, Specjalista ds. księgowości, Center of Excellence GT

 

Potrzebujesz najlepszych fachowców do prowadzenia spraw finansowo-księgowych? Skorzystaj z usług ekspertów Grant Thornton >> 

 

Z czego wynikają zmiany?

Powyższe zmiany są podyktowane przyjętymi w ostatnim czasie ustawami, m.in. wprowadzającymi tzw. minimalny podatek dochodowy od przychodów z budynków, zmiany terminu składania zeznań (tak jak w PIT-37 i PIT-38 składanych za 2018 w okresie 15/02-30/04), opodatkowania przychodów z kryptowalut, z niezrealizowanych zysków, z tzw. IP-box, zmian w terminach rozliczeń cen transferowych, ulgi termomodernizacyjnej czy PIT-0 dla młodych.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 01/01/2020. Rozporządzenie jest w fazie projektu.

 

 

mm

Specjalista ds. księgowości, Departament Outsourcingu, Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj