Dotacje "Badania na rynek" do wzięcia tylko do końca października!

Przedsiębiorcy ze średnich miast mają ostatnią w tym roku szansę na ubieganie się o dotacje na innowacje w ramach poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” POIR. Wnioski mogą składać tylko do końca bieżącego miesiąca. W listopadzie PARP zdecyduje czy w przyszłym roku w ogóle ogłosi kolejną edycję tego konkursu.

 

W bieżącym rozdaniu funduszy w ramach poddziałania „Badania na rynek” POIR przedsiębiorcy mogą startować w trzech konkursach. Pierwszy obejmuje wszystkie podmioty z sektora MŚP (tu do wzięcia jest 850 mln zł), drugi dotyczy firm działających w średnich miastach (tutaj walka toczy się o pulę 200 mln zł), natomiast trzeci jest przeznaczony dla przedsiębiorców realizujących projekty inwestycyjne ułatwiające życie seniorom i osobom z różnymi niepełnosprawnościami (tutaj pula obejmuje 50 mln zł).

Przedsiębiorcy chcący ubiegać się o ostatnie dofinansowanie w bieżącym roku (a może i ostatnie z tej serii konkursów) muszą spełnić poniższe kryteria:

 • projekt musi dotyczyć wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, których celem jest wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów i usług,
 • innowacje powinny mieć zasięg minimum ogólnokrajowy,
 • innowacje powinny być albo produktowe, albo procesowe (np. organizacyjne czy technologiczne – o ile ich znaczenie jest kluczowe dla projektu).

 

Zmiany wobec poprzednich edycji

Żeby przedsiębiorcom łatwiej było sprostać wymogom konkursowym, a także w wyniku zmiany rozporządzenia będącego podstawą do udzielania przedsiębiorcom pomocy finansowej, w tegorocznej edycji konkursu PARP wprowadził następujące zmiany:

 • nie ma ograniczenia dotyczącego kosztów zakupu robót i materiałów budowlanych, praw użytkowania wieczystego gruntu, ani własności nieruchomości i rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (wystarczy wykazać racjonalność tych wydatków),
 • minimalna wartość kosztów projektu wynosi 1 mln zł (a nie 5 mln zł, jak dotychczas),
 • nie ma limitu dotacji (wcześniej wynosił on 20 mln zł).

 

Katalog kosztów kwalifikowanych

Katalog kosztów kwalifikowanych jest taki sam, jak w poprzednich edycjach konkursu. Obejmuje m.in. następujące kategorie:

 • zakup nieruchomości i gruntów,
 • zakup nieruchomości,
 • zakup maszyn i urządzeń potrzebnych do uruchomienia produkcji innowacyjnych produktów,
 • zakup/budowa nowych linii technologicznych i hal,
 • zakup usług budowlanych,
 • zakup usług doradczych, wartości niematerialnych i prawnych i innych praw własności intelektualnej (np. patentów, licencji etc.),
 • inwestycje w prace eksperymentalne (o ile wymaga tego projekt.

Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne tutaj >>.

 

oprac. HZK za parp.gov.pl i pb.pl

 

mm

Specjalista ds. marketingu produktowego w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj