Wygeneruj swój indywidualny rachunek podatkowy przed 1 stycznia 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. każdy podatnik będzie zobowiązany dokonywać zapłat podatków do urzędu skarbowego na swój indywidualny rachunek podatkowy bez podziału na konkretne podatki i bez konieczności wyboru Urzędu Skarbowego do którego należy.

 

Jak wcześniej podawał minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński „Indywidualny rachunek podatkowy, tak zwany mikrorachunek podatkowy, to nowe uproszczenie przygotowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Dzięki niemu od 1 stycznia 2020 r. podatnik będzie mieć swój jeden, stały, indywidualny rachunek, który będzie służyć  do wpłat podatków PIT, CIT i VAT”.

 

Jak uzyskać indywidualny nr mikrorachunku

Numer indywidualnego mikrorachunku podatkowego jest nadawany automatycznie każdemu podatnikowi i płatnikowi. Nie wymaga składania żadnych wniosków do skarbówki. Można go wygenerować samodzielnie pod adresem https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/. Żeby to zrobić, wystarczy zalogować się na portalu podatkowym, podając swój identyfikator:

  • w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT identyfikatorem tym będzie numer PESEL,
  • a w przypadku pozostałych podmiotów – nr NIP.

 

Jakie wpłaty trzeba przekazywać na swój mikrorachunek?

Na indywidualne konto należy wpłacać należności z tytułu VAT, PIT, CIT oraz niepodatkowych należności budżetowych (np. mandaty). Po wygenerowaniu rachunku indywidualnego najlepiej zapisać go na swoim firmowym koncie bankowym.

 

Pisaliśmy o tym także tutaj:

Od 1 stycznia 2020 wpłaty na PIT, VAT i CIT tylko na indywidualny mikrorachunek!

 

Struktura indywidualnego mikrorachunku

Struktura indywidualnego numeru konta podatkowego ma zawierać cyfry 10100071222 oraz posiadać prawidłowy PESEL lub NIP podatnika.

 

Potrzebujesz zaufanych ekspertów od rozliczania PIT, CIT czy VAT? Skorzystaj z usług finansowo-księgowych Grant Thornton >> 

 

Wpłaty na mikrorachunek już od 1 stycznia 2020 r.

Wpłata zobowiązań podatkowych za grudzień 2019 r., płatnych w styczniu 2020 r., powinna zostać zapłacona na indywidualny rachunek podatkowy. Rachunki bankowe używane dotychczas do płatności zobowiązań podatkowych nie będą po tym czasie obowiązywać. Płatnicy powinni zawczasu zadbać o wygenerowanie indywidulanych numerów mikrorachunku, żeby obsługujący ich usługodawcy – np. biura rachunkowo-księgowe – nie zostały w okresie świąteczno-noworocznym „na lodzie”.

 

oprac.: HZK

mm

Specjalista ds. marketingu produktowego w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj