CIT – WHT – przedłużenie terminu obowiązywania zawieszenia poboru podatku w CIT

W dniu 10 grudnia 2019 r. opublikowano projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Projekt przewiduje zawieszenie poboru stosowania wyżej wymienionego artykułu do dnia 30 czerwca 2020 roku.
Dodatkowo wprowadzono zmiany treści rozporządzenia, które umożliwią stosowanie zwolnienia w przypadku wypłat należności z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji oferowanych przez Skarb Państwa oraz BGK również na rynku krajowym.
Inną zmianą ma być dodanie punktu 1a, stanowiącego bezterminowe wyłączenie stosowania art. 26 ust 2e w przypadku wypłat należności uzyskanych z tytułu dokonanych na rzecz Skarbu Państwa w związku z emisją obligacji oferowanych na rynkach zagranicznych świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze, przez podatników.
Przepisy mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.
W fazie projektu.

 

oprac.: The Center of Excellence Grant Thornton

źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328010

Zobacz także

Skomentuj