Równe opłaty za transakcje w euro – dla klientów ze strefy i spoza niej

Konsumenci prywatni oraz firmy z państw spoza strefy euro już od 15 grudnia 2019 roku mają prawo do korzystania z tańszych płatności transgranicznych we wspólnej walucie.

 

Komisja Europejska przygotowała przepisy, dzięki którym płatności elektroniczne na terenie Europy mają być „tańsze, łatwiejsze i bezpieczniejsze”. W miniony poniedziałek weszły w życie. Nowe prawa Europejczyków wynikają ze zmienionej unijnej dyrektywy w sprawie usług płatniczych, dyrektywy w sprawie rachunków płatniczych oraz innych unijnych przepisów, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i wygody elektronicznych płatności. Z polskojęzyczną broszurą autorstwa KE na ten temat można się zapoznać tutaj.

 

Taniej od 15 grudnia 2019 r.

Nowe unijne przepisy gwarantują, że wysokość opłat nakładanych na wszystkie płatności transgraniczne we wspólnej walucie w państwach nienależących do strefy euro będzie taka sama, jak w przypadku płatności krajowych w euro. Dotychczasowe „wysokie opłaty były nieuzasadnione” – jak stwierdziła Komisja. Od minionej niedzieli w krajach spoza strefy euro – tj. w Polsce, na południu Europy: w Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Danii, Rumunii, na Węgrzech, a także w Skandynawii: na Islandii, w Liechtensteinie, Norwegii oraz Szwecji, obowiązują wspomniane, niższe opłaty. Handlowcy nie mogą już np. obciążać klientów dodatkowymi kosztami za płatność kartą wydaną w UE. Nowe regulacje KE obejmują wszelkie rodzaje płatności elektronicznych, tj. polecenia przelewu, polecenia zapłaty, płatności kartowe etc. Posiadanie jednego rachunku w euro wystarczy, żeby dokonywać wszystkich płatności w całej Europie. Wypłata gotówki w euro z bankomatów innych sieci ma kosztować tyle samo w kraju rodzinnym, co w innym państwie członkowskim. Urzędnicy zapewniają, że będą dokładnie monitorować stosowanie nowych zasad i ściśle współpracować z właściwymi organami krajowymi, żeby zapewnić prawidłowe wdrażanie nowych przepisów.

 

Bezpieczniej od 14 września 2020 r.

W celu ochrony bezpieczeństwa transakcji elektronicznych Europie Komisja Europejska odniosła się także do praw Europejczyków związanych z wprowadzeniem dyrektywy PSD2.

Bezgotówkowe płatności bez podania PIN-u nie będą już takie łatwe – po 14 września 2020 r. pierwsza transakcja zawsze będzie wymagała potwierdzenia PIN-em, niezależnie od kwoty. Następnie każda kolejna piąta transakcja również. Ma to ograniczyć wyłudzenia związane np. z kradzieżami kart i niezliczoną liczbą możliwych do dokonania transakcji bez potwierdzania ich PIN-em, o ile nie przekraczają kwoty 49,99 zł. Odpowiedzialność posiadacza karty czy rachunku w przypadku nieautoryzowanej płatności ma być ograniczona do maksymalnej kwoty 50 EUR (poza wyjątkami rażącego niedbalstwa). Klienci nie mają być również obciążani kosztami za nieautoryzowane płatności, które miały miejsce po poinformowaniu banku o np. kradzieży karty, ani za płatności w internecie, gdy dostawca usług płatniczych lub bank nie oferuje silnego uwierzytelniania.

Jakie jeszcze prawa uzyskają klienci? Możliwość uzgodnienia z dostawcą danej usługi (np. firmą wynajmującą auto czy hotel) maksymalnej kwoty możliwej do zablokowania na koncie, jeśli ostateczna kwota płatności kartą nie będzie z góry znana. W przypadku poleceń zapłaty (tj. upoważnienia drugiej strony transakcji do pobrania kwoty z rachunku) klienci będą mieli 8 tygodni na wyrażenie sprzeciwu wobec pobrania nienależnych kwot oraz prawo do ich zwrotu w ciągu 10 dni roboczych. W przypadku zgłoszenia reklamacji, bank lub inny dostawca usług płatniczych, będzie musiał zareagować w ciągu 15 dni roboczych. Jeśli zaproponowane przez niego rozwiązanie nie będzie satysfakcjonujące, klient będzie mógł zwrócić się o pomoc do właściwego organu krajowego.

W związku z powyższymi zmianami (gł. z przejściem nam dwustopniowy system uwierzytelnienia tożsamości w bankowości elektronicznej) należy się spodziewać unieważnienia lub zmiany haseł dostępowych do bankowości elektronicznej ze strony większości banków po 14 września przyszłego roku.

 

oprac. HZK za fintek (https://fintek.pl/fintech-a-prawa-klienta-komisja-europejska-wyjasnia-watpliwosci/)

 

mm

Specjalista ds. marketingu produktowego w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj