Wnioski do Małego ZUS-u tylko do 8 stycznia 2020 roku!

Tylko do 8 stycznia 2020 r. można składać wnioski dotyczące tzw. Małego ZUS-u. Ministerstwo Rozwoju przypomina, że przedsiębiorcy dotychczas korzystający z tej ulgi i nadal spełniający kryteria jej przyznawania nie muszą wnioskować o Mały ZUS ponownie. Od 1 lutego br. będą mogli opłacać składki już w ramach Małego ZUS-u Plus, który tego dnia wejdzie w życie.

 

Przedsiębiorcy chcący skorzystać z Małego ZUS-u Plus będą mogli zgłaszać się do końca lutego br. Ci, którzy zaczęli korzystać z aktualnych rozwiązań Małego ZUS-u z początkiem bieżącego roku, lub kontynuują korzystanie z tej ulgi, „powinni złożyć deklarację rozliczeniową cz. II albo imienny raport cz. II za styczeń z wykazaniem przychodu, który osiągnęli w 2019 r.”, razem z rozliczeniem składek za dany miesiąc – informuje Ministerstwo Rozwoju.

 

Od lutego 2020 r. wszyscy dotychczasowi beneficjenci wspomnianej ulgi (tj. przedsiębiorcy, których średniomiesięczny przychód w 2018 roku nie przekraczał 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia – czyli 63 tys. zł rocznie) poszerzeni o grono firm, których przychód w 2019 roku nie przekroczył 120 tys. zł, będą mogli opłacać składki w ramach Małego ZUS-u Plus. Nową podstawę wymiaru składek właściwą dla Małego ZUS-u Plus – jak czytamy na rządowej stronie – wskażą w imiennych raportach miesięcznych albo deklaracjach rozliczeniowych składanych za luty.

 

Przedsiębiorcy, których Mały ZUS Plus dopiero obejmie ze względu na podwyższenie progu przychodu, mogą w bieżącym roku zgłaszać się od 1 do 28 lutego. W przyszłych latach zgłoszeń będzie można dokonywać do końca stycznia danego roku. Ci, którzy zaczną spełniać kryteria w trakcie roku, bądź rozpoczną lub wznowią działalność, względnie zakończą opłacanie preferencyjnych składek ZUS, będą mieli – jak dotąd – 7-dniowy termin na zgłoszenie się do wspomnianej ulgi.

 

Więcej na temat Małego ZUS-u pisaliśmy tutaj: http://ksiegowoscjestsexy.blog/2018/10/29/maly-zus-dla-mikrofirm/ i tutaj: http://ksiegowoscjestsexy.blog/2019/02/07/maly-zus-2019/.

Z kolei szczegółowe informacje na temat Małego Zus-u Plus można znaleźć tutaj: https://www.gov.pl/web/rozwoj/maly-zus-plus–od-1-lutego-2020-r-do-korzystania-z-malego-zus-u-w-dotychczasowej-formule-trzeba-sie-zglosic-do-8-stycznia.

 

 

 27 grudnia 2019 r. Prezydent RP podpisał Ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Projekt dotyczący podpisanego dokumentu wpłynął do Sejmu 27 listopada 2019 r. i był określany jako Mały ZUS Plus. Dotyczył poszerzenia rozwiązań tzw. Małego ZUS-u, w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę.

 

mm

Specjalista ds. marketingu produktowego w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj