Zawiadomienie o zapłacie na rachunek spoza Białej Listy VAT

Podatnicy, wraz z nowym rokiem, doczekali się rozporządzenia MF, które w założeniu miało pokazywać jak uniknąć sankcji za dokonanie przelewu na rachunek bankowy spoza wykazu podatników VAT. Czy mają powody do zadowolenia czy raczej są rozczarowani?

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników, Ministerstwo Finansów jeszcze w 2019 r. (dokładnie 30 grudnia 2019 r.) opublikowało rozporządzenie określające wzór zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny, niż zawarty w Wykazie podatników VAT (na dzień zlecenia przelewu). Zawiadomienie to otrzymało nazwę ZAW-NR i weszło w życie 1 stycznia 2020 roku.

 

Potrzebujesz zaufanych ekspertów doskonale orientujących się w bieżących zagadnieniach podatkowo-księgowych, nie tylko z zakresu Białej Listy VAT? Skorzystaj z usług finansowo-księgowych Grant Thornton >> 

 

MF utrzymało krótki termin zawiadomienia

W poprzednim artykule dotyczącym Białej listy pisaliśmy o pracach nad wydłużeniem terminu pozwalającego na złożenie zawiadomienia, jednak w opublikowanym rozporządzeniu przez MF takiej informacji nie ma. Ministerstwo podtrzymało krótki – zaledwie 3-dniowy czas, jaki mają podatnicy, by zawiadomić skarbówkę o przelewie na rachunek bankowy spoza Białej listy (chodzi o dni kalendarzowe, a nie robocze). W praktyce oznacza to, że najlepiej będzie zlecać przelewy tylko w poniedziałki i wtorki, aby mieć możliwość wykorzystania pełnego, gwarantowanego rozporządzeniem terminu umożliwiającego uniknięcie sankcji.

 

Wszystko, co trzeba wiedzieć o Białej Liście pisaliśmy tutaj:

http://ksiegowoscjestsexy.blog/2019/07/18/biala-lista-podatnikow-vat-wszystko-co-musisz-wiedziec/.

 

Objaśnienia MF w sprawie wykazu podatników VAT

Wiele spornych kwestii, jakie wiążą się z Białą listą, nie zostało rozwiązanych w opublikowanym przez resort rozporządzeniu. Ministerstwo Finansów udostępniło podatnikom objaśnienia w formie kolejnego, odrębnego dokumentu (informowaliśmy o nich tutaj: http://ksiegowoscjestsexy.blog/2019/12/24/cit-pit-vat-objasnienia-podatkowe-mf-w-sprawie-wykazu-podatnikow-vat-i-mechanizmu-podzielonej-platnosci/). Wyjaśniło w nim m.in.:

  • kwestie odnoszące się do rodzajów rachunków i rozliczeń,
  • zagadnienia zlecania przelewów z odroczonym terminem płatności, czy zleceń stałych i poleceń zapłaty, potrąceń wierzytelności, zapłat ratalnych lub dokonywanych w formie zaliczek,
  • ponadto potwierdziło wcześniej podawaną opinii publicznej wzmiankę o braku konieczności ponownego zawiadamiania urzędu skarbowego, w przypadku dokonywania kolejnych wpłat na ten sam rachunek, którego dotyczyło złożone już zawiadomienie (tj. rachunek spoza Białej listy); także zapewnienia zastępcy dyrektora departamentu VAT w Ministerstwie Finansów, Zbigniewa Makowskiego (wygłoszone podczas webinarium z 25 listopada 2019 r.), potwierdzają, że wystarczy jednorazowe zgłoszenie rachunku spoza Białej listy; poniżej link do webinarium Ministerstwa Finansów nt. wykazu podatników VAT: https://www.gov.pl/web/finanse/webinaria-nt-w+-ykazu-podatnikow-vat-i-mpp-dostepne-na-kanale-mf-na-youtube.

W uzasadnieniu do omawianego projektu rozporządzenia resort finansów określił także, że zawiadomienie w postaci elektronicznej w części D przewiduje możliwość wpisania danych odnoszących się do kilku płatności realizowanych w jednym dniu przez składającego zawiadomienie na rzecz tego samego wystawcy faktury.

 

Jak złożyć zawiadomienie?

Zgodnie z uzasadnieniem rozporządzenia przygotowanego przez MF, omawiane zawiadomienie można złożyć pisemnie lub elektronicznie. W przypadku składania zawiadomień elektronicznych, resort finansów zapewnia pewne ułatwienie. Po naciśnięciu przycisku „Złóż zawiadomienie ZAW-NR”, na stronie dedykowanej zawiadomieniu, zgłaszający zostanie przekierowany do logowania za pomocą Profilu Zaufanego na stronę Mój Gov, gdzie będzie mógł sygnować zawiadomienie podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podczas wypełniania zawiadomienia nie będzie musiał szukać urzędu właściwego dla wystawcy faktury, gdyż urząd ten zostanie uzupełniony automatycznie we właściwym polu na podstawie uzupełnionych wcześniej danych o wystawcy faktury.

Aby złożyć zawiadomienie ZAW-NR należy skorzystać ze strony: https://www.podatki.gov.pl/zawiadomienie-zaw-nr/.

Zawiadomienie można złożyć również w imieniu innej osoby fizycznej lub innego podmiotu, który nie jest osobą fizyczną. Oczywiście należy wówczas pamiętać o posiadaniu pełnomocnictwa ogólnego (PPO-1) lub szczególnego (PPS-1).

Poniżej linki do wzorów pełnomocnictw:

https://www.podatki.gov.pl/media/4281/ppo-1-1.pdf;

https://www.podatki.gov.pl/media/4283/pps_1-01029.pdf.

 

Gdy tylko pojawią się kolejne wskazówki urzędników państwowych dotyczące praktyki korzystania z Białej listy, będziemy informować Państwa na bieżąco.

 

Pobierz za darmo kalendarz księgowego 2020 r. na obecny miesiąc (kliknij)

Specjalista ds. księgowości, Outsourcing Grant Thornton, The Center of Excellence

Zobacz także

Skomentuj