Mały ZUS Plus - już 1 lutego 2020!

Już jutro, czyli 1 lutego 2020 roku, wchodzą w życie przepisy dotyczące Małego ZUS-u Plus.

 

Nowe przepisy pozwalają na skorzystanie z ulgi tym przedsiębiorcom, których przychód z poprzedniego roku kalendarzowego nie przekroczył 120 tys. zł.
Zmianie ulegnie również sposób wyliczenia składek:

  • składka będzie zależna od dochodu (w obecnych przepisach brany pod uwagę jest przychód),
  • podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku.

 

Od pierwszego lutego br. w celu wyliczenia składki będzie można skorzystać z kalkulatora opublikowanego na stronie eSkladka.pl.

 

Szczegółowych informacji na temat Małego ZUS-u Plus i innych zagadnień finansowo-księgowych uzyskają Państwo od naszych ekspertów >> 

 

Termin zgłoszenia do Małego ZUS-u Plus upływa 2 marca 2020 roku w przypadku przedsiębiorców, którzy do tej pory nie byli objęci ulgą. Przedsiębiorcy, którzy dotychczas korzystali z Małego ZUS
i chcą kontynuować ulgę na nowych zasadach, nie muszą dokonywać ponownej rejestracji, jednak mają obowiązek dwukrotnie złożyć dokumenty rozliczeniowe z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej – w lutym za styczeń oraz w marcu za luty.

 

ZUS uruchomił specjalną infolinię w związku z dużym zainteresowaniem zmianami w Małym ZUS:

Więcej o Małym ZUS-ie pisaliśmy ostatnio tutaj >>

 

oprac. HZK za Center of Excellence, Outsourcing Grant Thornton

 

źródła:
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/informacje-na-temat-malego-zus-plus-specjalna-linia-w-centrum-obslugi-telefonicznej-zus/3114299

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002550

Pobierz za darmo kalendarz księgowego 2020 r. na obecny miesiąc

mm

Specjalista ds. marketingu produktowego w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj