Świadczenia na rzecz pracowników w okresie stanu epidemii a PIT

KIS: „Jeżeli zwrot wydatków za parkowanie miał zachęcić pracowników do stawiennictwa w pracy i zapewnienia mocy przerobowych firmy, to wydatki te należy potraktować jako niestanowiące przychodu, bowiem poniesione są w interesie pracodawcy”.

 

Dyrektor KIS, w wydanej interpretacji indywidualnej stwierdził, że zwrot pracownikom kosztów opłat parkingowych w okresie stanu epidemii, do czasu jego odwołania, nie stanowi przychodu podatkowego, oraz że na wnioskodawcy nie ciążą z tego tytułu obowiązki płatnika.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie finansowo-księgowym? Skontaktuj się z ekspertami Grant Thornton >>  

 

Dyrektor KIS wyjaśnił, że „zwrot pracownikom poniesionych uprzednio przez nich wydatków, związanych z dojazdami do pracy prywatnym samochodem, jest świadczeniem pieniężnym, które co do zasady stanowi przychód ze stosunku pracy, nie jest zaś nieodpłatnym świadczeniem”. Dalej dyrektor KIS poinformował, że za przychód ze stosunku pracy należy uznać każde świadczenie pracodawcy, które otrzymuje pracownik w związku z pozostawaniem w stosunku pracy. Jednakże – jak uzupełnił – „w odniesieniu do omawianej sprawy, wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13, z uwagi na szczególne okoliczności, które towarzyszą stanowi faktycznemu opisanemu przez Wnioskodawcę (stan epidemii i związane z nim obostrzenia w funkcjonowaniu urzędów i przedsiębiorstw) może być brany pod uwagę w kontekście świadczeń oferowanych przez Wnioskodawcę„.

Ostatecznie KIS uznał, że „jeżeli zwrot wydatków za parkowanie miał zachęcić pracowników do stawiennictwa w pracy i zapewnienia mocy przerobowych firmy, to wydatki te należy potraktować jako niestanowiące przychodu, bowiem poniesione są w interesie pracodawcy”.

 

Potrzebujesz wsparcia dla swojej firmy w tym trudnym czasie?

Skorzystaj z pakietu szczepionkowego Grant Thornton >>.

Te usługi pomogą Tobie przetrwać kryzys >>.  

 

 

oprac. HZK za The Center of Excellence, Outsourcing Grant Thornton

źródło: https://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=578709&poziomDostepu=PUB&indexAccordionPanel=-1#tresc

 

mm

Specjalista ds. marketingu produktowego w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj