Alert! Jest zgoda KE na kolejny instrument wsparcia dla firm dotkniętych pandemią

Wsparcie, na które przeznaczono 123 mld euro, będzie miało dwie formy: zmniejszenia rocznej opłaty z tyt. użytkowania wieczystego oraz zwolnienia z czynszu, dzierżawy lub opłat dot. użytkowania nieruchomości publicznych do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Jak podaje Puls Biznesu za PAP, zwolnienie z czynszu, dzierżawy lub opłat dot. użytkowania nieruchomości będzie dotyczyło zarówno nieruchomości należących do skarbu państwa, jak i do jednostek samorządu terytorialnego (JST) – pod warunkiem ich zgody.

 

Celem przyjętych rozwiązań jest poprawa płynności finansowej przedsiębiorstw objętych wspomnianym wsparciem.

 

KE potwierdziła, że polski program jest zgodny z warunkami zawartymi w tymczasowych ramach prawnych dot. pomocy publicznej (tj. obniżki i zwolnienia nie przewyższają 800 tys. euro na przedsiębiorstwo, pomoc jest ograniczona w czasie oraz są z niej wyłączone podmioty znajdujące się w złej kondycji finansowej przed 31 grudnia 2019 r.).

 

Potrzebujesz wsparcia dla swojej firmy w tym trudnym czasie?

Skorzystaj z pakietu szczepionkowego Grant Thornton >>.

Te usługi pomogą Tobie przetrwać kryzys >>.  

 

mm

Specjalista ds. marketingu produktowego w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj