Biała lista - kluczowe zasady płatności między przedsiębiorcami po 1 lipca 2020 roku

1 lipca 2020 roku weszła w życie nowelizacja, która złagodziła przepisy dotyczące Białej listy podatników VAT. Nadal jednak wielu przedsiębiorców wraca z pytaniami o obowiązujące zasady płatności między przedsiębiorcami – przypominamy zatem kluczowe informacje.  

 

Biała lista podatników VAT została wdrożona do polskiego porządku prawnego 1 września 2019 roku. Ma uszczelnić system podatkowy oraz przyspieszyć weryfikację danych o podmiotach gospodarczych. Mimo, że wykaz podatników odnosi się do podatku od towarów i usług, to jego wdrożenie wpłynęło również na podatek dochodowy. Zaczął obowiązywać szereg rygorystycznych uregulowań dotyczących realizacji płatności między przedsiębiorcami. Szczegóły poniżej.

 

Zgłoszenie płatności na rachunek nieznajdujący się na białej liście

Dotychczas z przepisów wynikało, że dokonanie płatności na rzecz czynnego podatnika VAT o wartości powyżej 15.000,00 PLN na rachunek bankowy nieznajdujący się na białej liście w dniu zlecenia przelewu miało negatywny wpływ na rozliczenie podatku dochodowego:

  • przedsiębiorcy nabywający towary lub usługi, którzy wykonali tego typu przelew nie mieli możliwości zaliczenia wartości transakcji do kosztów uzyskania przychodów,
  • jednostki będące trzecim podmiotem, np. poprzez zawarcie umowy faktoringu, które przelały środki na rachunek spoza wykazu, zobligowane były do wykazania przychodu podatkowego z tego tytułu.

Sposobem na uniknięcie powyższych konsekwencji było złożenie formularza ZAW-NR do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w ciągu 3 dni od dnia zlecenia przelewu.

Od 1 lipca 2020 roku w przypadku dokonania przelewu na rachunek nieznajdujący się na białej liście, czas na złożenie formularza ZAW-NR został wydłużony do 7 dni, a tymczasowo w związku z COVID-19 nawet do 14 dni. Co ważne, po nowelizacji zawiadomienie składa się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla nabywcy uiszczającego daną płatność. Ponadto zgłoszenia należy dokonać wyłącznie przy pierwszej płatności na rachunek spoza wykazu podatników. Przy każdej kolejnej wpłacie na ten sam rachunek przed sankcjami dochodowymi chroni pierwsze zawiadomienie.

 

 UWAGA! Mimo tego, że wprowadzone zmiany obowiązują od 1 lipca 2020 roku, to odnoszą się do przelewów dokonanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2019 roku oraz do wydatków ujętych w kosztach uzyskania przychodów od początku 2020 roku.

 

MPP – Mechanizm Podzielonej Płatności

Do 1 lipca 2020 roku dokonanie płatności o wartości powyżej 15.000,00 PLN na rachunek bankowy nieznajdujący się na białej liście w dniu zlecenia przelewu przy zastosowaniu MPP (Mechanizmu Podzielonej Płatności) obligowało podatnika do tego, aby wartość transakcji, której dotyczyła zapłata, wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów, bądź doliczyć do przychodów podatkowych.

Wprowadzona 1 lipca 2020 roku nowelizacja spowodowała, że podatnik dokonując płatności przy zastosowaniu Mechanizmu Podzielonej Płatności nie ponosi żadnych negatywnych konsekwencji, bez względu na wartość przelewu.

 

 UWAGA! Mimo tego, że zmiany zostały wprowadzone w życie 1 lipca 2020 roku, to odnoszą się do zapłat dokonanych od 1 stycznia 2020 roku.

 

Pozostałe zmiany dotyczące Białej listy

Dzięki wprowadzonej 1 lipca 2020 roku nowelizacji powiększyła się lista przypadków, które nie wywołują negatywnych konsekwencji, mimo dokonania przez podatnika zapłaty na rachunek nieznajdujący się na białej liście. Są to – poza MPP – m.in. sytuacje, w których przelewy dotyczą faktur odnoszących się do importu towarów lub usług, WNT (Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów), czy też dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę.

 

Zlikwidowano także sankcje za dokonanie przez podatników przelewów na rachunki obsługiwane przez banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK) nieznajdujące się w wykazie podatników:

  • rachunki cesyjne,
  • rachunki wykorzystywane do celów gospodarki własnej,
  • rachunki wykorzystywane w działalności faktoringowej.

 

Warunkiem nie zastosowania sankcji jest przekazanie podatnikowi przez SKOK, bank, bądź też wystawcę faktury, za którą zostanie dokonana zapłata, informacji o tym, że wskazany do zapłaty rachunek dotyczy jednego z powyższych przypadków.

 

 Modyfikacje mają zastosowanie do płatności dokonanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2019 roku, w odniesieniu do kosztów ujętych w kosztach uzyskania przychodów od 1 stycznia 2020 roku.

 

Potrzebujesz więcej informacji na ten temat? Skontaktuj się z naszymi ekspertami finansowo-księgowymi >>  

 

mm

Specjalista ds. księgowości, Departament Outsourcingu, Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj