Porównanie deklaracji VAT-7(20) z częścią deklaracyjną JPK_V7

Od dziś, czyli 1 października 2020 roku, obowiązuje JPK_VAT z deklaracją, który łączy część ewidencyjną i deklaracyjną. Za okresy od 1 października br. nie będzie już można składać deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Co jeszcze warto na ten temat wiedzieć?

 

Zgodnie z nowymi wytycznymi, które zaczęły obowiązywać od dziś, deklaracje VAT-7, VAT-7K i informacja o ewidencji zostały połączone i zastąpione przez jeden dokument elektroniczny: JPK_VAT. Występuje on w formie JPK_V7M (rozliczenie miesięczne) lub JPK_V7K (rozliczenie kwartalne).

Nowe pliki JPK_VAT, obejmujące zarówno część ewidencyjną jak i deklaracyjną, mają obowiązkowo składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni (bez względu na rozmiar przedsiębiorstwa) za okresy od 1 października 2020 r.  Oznacza to, że za te okresy nie będzie już możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz ewidencji w inny sposób, niż w formie nowego JPK_VAT z deklaracją.

W związku z wprowadzonymi zmianami poniżej  przedstawiamy porównanie deklaracji VAT-7(20) z częścią deklaracyjną JPK_V7 . Na początek pozycje, które zostały usunięte, następnie – zaktualizowane, a na koniec te, które pojawiają się po raz pierwszy.

VAT-7(20) – pozycje usunięte

31 Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca) – podstawa opodatkowania
34 Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca) – podstawa opodatkowania
35 Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca) – podatek należny
69 Podatnik wystawił w okresie rozliczeniowym fakturę, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy (odwrotne obciążenie)
70 Zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego (VAT-ZD)

 

VAT-7(20) a JPK_V7M i JPK_V7K – pozycje zaktualizowane

57 Kwota do zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez podatnika P_54 Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek wskazany przez podatnika (pole opcjonalne).

 

Podaje się wysokość różnicy podatku podlegającą zwrotowi na rachunek bankowy podatnika oraz do zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

58 w tym kwota do zwrotu na rachunek VAT P_55

 

Zwrot na rachunek VAT, o którym mowa w art. 87 ust. 6a ustawy (pole opcjonalne).

Nie wpisujemy kwoty, tylko wskazujemy w przypadku wyboru zwrotu na rachunek VAT.

68 Podatnik wnioskuje o zwrot podatku na rachunek VAT (wykazany w poz. 58)
59 w tym kwota do zwrotu w terminie 25 dni (art. 87 ust. 6 ustawy) P_56 Zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 6 ustawy (pole opcjonalne).

Nie wpisujemy kwoty, tylko wskazujemy w przypadku wyboru zwrotu w terminie 25 dni od dnia złożenia rozliczenia.

60 w tym kwota do zwrotu w terminie 60 dni P_57 Zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 2 ustawy (pole opcjonalne).

Nie wpisujemy kwoty, tylko wskazujemy w przypadku wyboru zwrotu w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia.

61 w tym kwota do zwrotu w terminie 180 dni P_58 Zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 5a zdanie pierwsze ustawy (pole opcjonalne).

Nie wpisujemy kwoty, tylko wskazujemy w przypadku wyboru zwrotu w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia.

 

JPK_V7M i JPK_V7K – pozycje dodane

P_59 Zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych (pole opcjonalne).

Wskazujemy w przypadku wnioskowania przez podatnika o zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, zgodnie z art. 76 § 1 i art. 76b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.).

Dodanie pozycji zastępuje złożenie odrębnego załącznika.

P_60 Wysokość zwrotu do zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych (pole opcjonalne).

Podaje się wysokość zwrotu podatku do zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

P_61 Rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego (pole opcjonalne).

Podaje się rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego, na poczet którego zalicza się zwrot podatku.

P_68 Zbiorcza wysokość korekty podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy (pole opcjonalne).

Podaje się wysokość korekty podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy, która została uwzględniona w pozycjach: K_15, K_17 i K_19. Tylko kwoty ujemne lub „0”.

Dodanie pozycji zastępuje złożenie odrębnego załącznika.

P_69 Zbiorcza wysokość korekty podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy (pole opcjonalne).

Podaje się wysokość korekty podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy, która została uwzględniona w pozycjach: K_16, K_18 i K_20. Tylko kwoty ujemne lub „0”.

Dodanie pozycji zastępuje złożenie odrębnego załącznika.

P_ORDZU Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty (pole fakultatywne). Pole tekstowe, które zastąpiło dotychczasowy załącznik stanowiący wyjaśnienia przyczyn korekty deklaracji.

Dodanie pozycji zastępuje złożenie odrębnego załącznika.

 

Jak wysłać nowy JPK_V7M lub JPK_V7K?

W ostatnio wydanym komunikacie MF znajduje się informacja, że już od 1 października 2020 r. pliki JPK, w tym również nowe JPK_VAT z deklaracją, które zostały podpisane profilem zaufanym, podpisem kwalifikowanym bądź danymi autoryzującymi, będzie można składać tylko i wyłącznie przez nową bramkę REST API, udostępnioną pod adresem: e-dokumenty.mf.gov.pl.

Informacje w jaki sposób można składać pliki z zastosowaniem nowej bramki zostały opisane w zmodyfikowanej specyfikacji interfejsów „Specyfikacja Interfejsów usług JPK wersja 3., udostępnionej tutaj >> (klik).

Obecnie sprawdzenie poprawności przesyłania JPK przez nową bramkę jest możliwe poprzez wykorzystanie środowiska testowego pod adresem test-e-dokumenty.mf.gov.pl.

Resort finansów zachęca do składania plików JPK z wykorzystaniem oferowanych przez siebie narzędzi – więcej na ten temat pisaliśmy tutaj >> (klik).

 

Potrzebujesz więcej informacji na ten temat? Skontaktuj się ze mną lub naszymi ekspertami finansowo-księgowymi >>  

 

Specjalista ds. księgowości, Outsourcing Grant Thornton, The Center of Excellence

Zobacz także

Skomentuj