Raport kasowy bez tajemnic

Raport kasowy jest dokumentem zbiorczym operacji kasowych. Dotyczy danego okresu i odzwierciedla stan gotówki w kasie. Składa się z chronologicznego rejestru, ponumerowanych faktur, rachunków, list płac, delegacji zapłaconych gotówką, a także dowodów KP (wpłat do kasy) i KW (wypłat z kasy). Dowody KP i KW wystawiane są wtedy, gdy wpłata lub wypłata środków pieniężnych nie […]

Czytaj więcej

Faktura korygująca

  Faktura korygująca jest dokumentem wystawianym przez sprzedawcę w sytuacji, gdy wystąpi błąd lub inne zdarzenie, które zmieni dane, jakie powinny znaleźć się na fakturze pierwotnej. Przyczyny sporządzenia takiego dokumentu ujęte są w ustawie o VAT w art. 106j ust. 1. Czy faktura może być wystawiona bez podatku VAT? I czy prawo do odliczenia VAT jest […]

Czytaj więcej

15% stawka CIT

Zgodnie z ustawą z 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, od 1 stycznia 2017 r. mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą stosować obniżoną z 19 proc. do 15 proc. stawkę podatku dochodowego od osób prawnych. Dla kogo obniżona […]

Czytaj więcej

Prostsza rachunkowość w małych firmach i NGO

Sejm uchwalił zmiany w ustawie o rachunkowości. Głównym ich celem jest wdrożenie przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE. Posłowie poparli większość senackich poprawek upraszczających księgowość małych firm. Parlamentarzyści zgodzili się na poprawkę, która pozwala stosować uproszczoną księgowość także organizacjom pozarządowym (tzw. sektor NGO), których roczne przychody nie przekraczają 100 tys. zł rocznie. Pierwotny projekt […]

Czytaj więcej

Formularz CIT-8/O a obowiązki z tytułu podatku u źródła

Przy sporządzaniu rocznego zeznania podatkowego CIT-8 za rok 2016 nie powinno się zapomnieć o ostatecznej weryfikacji operacji gospodarczych mających miejsce w trakcie danego roku podatkowego pod kątem obowiązku z tytułu podatku u źródła. Podatek u źródła to mało znana danina na rzecz państwa stosowana w transakcjach międzynarodowych, która ma na celu głównie walkę z procederem […]

Czytaj więcej

Rewolucja w Krajowej Administracji Skarbowej

16 listopada 2016 roku Sejm uchwalił w ostatecznym kształcie ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej wraz z przepisami ją wprowadzającymi. Niektóre przepisy ustawy już obowiązują od początku bieżącego roku niemniej ich zdecydowana większość zacznie obowiązywać z dniem 1 marca 2017 roku. Zgodnie z ustawowymi założeniami, Krajowa Administracja Skarbowa (w skrócie: KAS) ma być wyspecjalizowaną administracją rządową […]

Czytaj więcej

Objaśnienia podatkowe – ogólne wyjaśnienia przepisów prawa

  Dziennik Ustaw RP z 30.12.2016 poz.2255 – Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Wprowadzenie tak zwanej instytucji podatkowej ma na celu zapewnienie jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej. Wydawane z urzędu ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego, będą uwzględniały […]

Czytaj więcej

Sprawozdania do KNF

Podmioty posiadające zezwolenie na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej są zobligowane do przekazywania do Komisji Nadzoru Finansowego określonych sprawozdań. Art. 81 Ustawy o usługach płatniczych wskazuje, że  krajowa instytucja płatnicza przekazuje KNF sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe, a także roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, jeżeli istnieje obowiązek jego sporządzenia. […]

Czytaj więcej

Zmiany zasad obrotu bezgotówkowego od 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. wszelkie rozliczenia pieniężne przedsiębiorców, gdzie stroną transakcji z której płatność wynika, jest inny przedsiębiorca, a wartość transakcji przekracza 15 000 zł, muszą następować poprzez rachunek bankowy przedsiębiorcy. Taki obowiązek nakłada na przedsiębiorców ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz […]

Czytaj więcej

Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności zarządu

Analizując obowiązki organów zarządczych i nadzorujących w zakresie prawidłowego sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz ujawnienia informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych rozróżnić można trzy podstawowe rodzaje odpowiedzialności: – odpowiedzialność cywilną, – odpowiedzialność karną, – odpowiedzialność karnoskarbową. Odpowiedzialność cywilna kierownika jednostki Zgodnie treścią art. 4a Ustawy o Rachunkowości kierownik jednostki jest zobowiązany aby zapewnić, że roczne sprawozdanie […]

Czytaj więcej