Honorata Zakrzewska-Krzyś

W budowlance wciąż burzliwie!

Najnowszy komunikat resortu finansów w sprawie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych lub budowlano-montażowych wskazuje, że Minister Finansów obstaje przy swoim dotychczasowym stanowisku.   Ministerstwo Finansów poinformowało, że interpretacja ogólna Ministra Finansów (z dnia 1 kwietnia 2016 r. nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141) w sprawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów […]

Czytaj więcej

ESMA: nowy format raportowania od 2020 roku

Od przyszłego roku wszyscy emitenci instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku Unii Europejskiej będą zobowiązani do wprowadzenia jednolitego formatu sprawozdawczego – ESEF.   Zgodnie z unijną dyrektywą dotyczącą transparentności (2004/109/WE), Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opracował wspólny techniczny standard elektronicznego formatu sprawozdawczości (ESEF), który od 1 stycznia 2020 r. ma być […]

Czytaj więcej

Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów – nowy standard rachunkowości

22 maja br. wszedł w życie nowy krajowy standard rachunkowości nr 13 dotyczący sposobów wyceny produktów na podstawie kosztów ich wytworzenia. Kogo dotyczy, jakie znajdziemy w nim regulacje, od kiedy należy je stosować oraz jakie akty prawne straciły moc? O tym poniżej.   W Dzienniku Urzędowym resortu finansów opublikowano Komunikat Ministra Finansów związany z ogłoszeniem […]

Czytaj więcej

Bezpłatny profil zaufany od MF

Resort finansów ogłosił, że uruchomi portal pozwalający osobom prawnym sygnowanie rocznych deklaracji CIT-8 bezpłatnym profilem zaufanym.   Posłowie dostrzegli, że w praktyce nałożony na osoby prawne z początkiem bieżącego roku wymóg posiadania podpisu kwalifikowanego do składania zeznań, stanowi spore obciążenie finansowe. Zwłaszcza w przypadku najmniejszych podmiotów (zatrudniających do 5 osób), które od stycznia 2019 r. […]

Czytaj więcej

Program (wczesnego) Ostrzegania Przedsiębiorców od KAS

Krajowa Administracja Skarbowa wprowadza Program Ostrzegania Przedsiębiorców (POP), który ma chronić uczciwie działające podmioty przed nieświadomym uczestnictwem w oszustwie podatkowym – tzw. karuzeli podatkowej.   Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zamierza bezpośrednio komunikować się z przedsiębiorcami, którzy według analiz KAS mogą być narażeni na bezwiedny udział w oszustwie skarbowym z wykorzystaniem konstrukcji podatku VAT. KAS chce […]

Czytaj więcej

Wyrok TSUE: obowiązek podatkowy w VAT po protokole odbioru robót budowlanych

2 maja br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał ważny wyrok dla branży budowlanej. Uznał w nim, że momentem wykonania usługi budowlanej rodzącym obowiązek podatkowy w VAT, jest podpisanie zakontraktowanego w umowie protokołu zdawczo-odbiorczego inwestycji.   Sędziowie Trybunału uzasadniając swój wyrok wskazali na trzy okoliczności, które przesądzają o prawidłowej wykładni przepisów o VAT: forma odbioru prac […]

Czytaj więcej

W Polsce RODO w pełni – informuje Ministerstwo Cyfryzacji

Od najbliższej soboty w Polsce zacznie obowiązywać pakiet zmian w zakresie RODO, uchwalony 21 lutego br., dostosowujący aż 162 krajowe akty prawne do unijnego rozporządzenia.   Ministerstwo Cyfryzacji chwali się, że „Polska jest jednym z pierwszych krajów w Unii Europejskiej, który zdołał w pełni dostosować krajowe ramy prawne do zapisów rozporządzenia”. Jak podkreślił minister Marek […]

Czytaj więcej

Test przedsiębiorcy – co wiadomo na pewno

Niemal 1,25 mld więcej dla budżetu państwa i co najmniej 166 tys. zagrożonych jednoosobowych firm. To prawdopodobne „owoce” – nazwanego lub nie – testu przedsiębiorcy. Z początkiem 2020 roku chce go wprowadzić rząd.   W miniony piątek, tj. 26 kwietnia br. Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej opublikowało ostateczną wersję „Wieloletniego planu finansowego państwa na […]

Czytaj więcej

PE uchwalił dyrektywę chroniącą pracowników zgłaszających firmowe nadużycia

Parlament Europejski przyjął projekt „Dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii”, która zakłada ujednolicenie zasad prawnej ochrony tzw. sygnalistów, czyli osób zgłaszających nadużycia w zakładach pracy.   Zgodnie z treścią dyrektywy, w każdej instytucji publicznej i prywatnej, zatrudniającej minimum 50 osób, będzie musiała powstać procedura zgłaszania nadużyć w miejscu pracy. Celem wprowadzenia […]

Czytaj więcej

Wzrost odsetka upadłości firm w I kwartale br. o 5% rok do roku

W I kwartale bieżącego roku sądy gospodarcze ogłosiły o 10 postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych więcej, niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Wówczas upadły lub rozpoczęły restrukturyzację 222 firmy. Najgorzej jest w handlu i transporcie, a najlepiej w produkcji – poza wytwarzaniem artykułów spożywczych i mebli.   Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor podało właśnie dokładne wyliczenia dotyczące […]

Czytaj więcej