Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Jakie zmiany w ZFŚS zbliżają się dziarskim krokiem z nowym 2017 rokiem?

Z projektu ustawy, przedłożonego przez ministra rozwoju i finansów, o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 wynika, że odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pozostaną na dotychczasowym poziomie. Powyższe oznacza, że w przyszłym roku przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, na podstawie którego będzie ustalało się wysokość odpisów na zfśs będzie w […]

Czytaj więcej

Przedsiębiorcy na celowniku ZUS

Przedsiębiorcy informują o kolejnej fali wizyt inspektorów ZUS. Relacje wskazują na osobliwy charakter tych kontroli, a także specyfikę nakładanych sankcji. Jest wielce prawdopodobne, że ZUS wytypował do sprawdzenia konkretne grupy firm, zaś zadanie kontrolerów polega na obciążeniu przedsiębiorców dodatkowymi, wysokimi składkami. Biorąc pod uwagę wcześniejsze „akcje tematyczne” inspektorów (m. in. głośna sprawa dotycząca zawieszania działalności […]

Czytaj więcej

Karty benefitowe, czyli jak obdarować pracowników i uniknąć kłopotów z ZUS

Celem ustawodawcy w zakresie ZFŚS było niwelowanie nierówności społecznych poprzez ulgowe usługi i świadczenia. Dlatego wszelkie dopłaty, aby realizować postulaty ustawy i jednocześnie korzystać ze zwolnień ze składek ZUS, powinny być tak ustalone, że wraz z polepszeniem sytuacji materialno-bytowej rodziny w szczególności wraz ze wzrostem dochodu na jednego członka rodziny powinna maleć wartość dopłaty. Pracownicy […]

Czytaj więcej