Księgowość jest sexy

Blog ekspertów Grant Thornton

Jakie zmiany w ZFŚS zbliżają się dziarskim krokiem z nowym 2017 rokiem?

Z projektu ustawy, przedłożonego przez ministra rozwoju i finansów, o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 wynika, że odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pozostaną na dotychczasowym poziomie. Powyższe oznacza, że w przyszłym roku przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, na podstawie którego będzie ustalało się wysokość odpisów na zfśs będzie w […]

Czytaj więcej

Informacje podsumowujące elektronicznie czy papierowo od 2017 roku?

W projekcie nowelizacji ustawy VAT oraz innych ustaw określono, że od stycznia 2017 roku podatnicy transakcji wewnątrzwspólnotowych (VAT-UE, VAT-UEK) oraz podatnicy dokonujący krajowych dostaw lub nabyć w systemie odwróconego obciążenia podatkiem VAT (VAT-27, VAT-27K), będą zobowiązanymi do składania drogą elektroniczną informacji podsumowujących za okresy miesięczne. W projekcie określono również, że w Kodeksie karno-skarbowym zostanie wprowadzona […]

Czytaj więcej

Zagraniczne spółki kontrolowane – obowiązek CIT–CFC

W roku 2016 podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych zmierzą się z zeznaniem CIT-CFC. Z początkiem stycznia 2015 roku weszły w życie przepisy przewidujące opodatkowanie przez polskich podatników dochodów uzyskiwanych przez zagraniczne spółki kontrolowane. Zeznanie CIT-CFC to zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z […]

Czytaj więcej

Rok podatkowy a kalendarzowy

Czy rok podatkowy jest tożsamy z kalendarzowym? Czy zawsze trwa 12 miesięcy? Co do zasady rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Co do zasady, gdyż przepisy przewidują różne wyjątki od tej reguły, które zostały opisane poniżej. Rok podatkowy to 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych Ogólna definicja roku podatkowego jest zawarta w art. 11 ustawy z […]

Czytaj więcej

Wypłata dywidendy to obowiązki dla służb księgowych w firmie

Spółka, która wypłaca dywidendę lub zaliczkę na jej poczet musi pamiętać o pobraniu należnego podatku dochodowego, a także dopełnieniu pewnych obowiązków informacyjnych. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Oczywiście w praktyce zdarzają się sytuacje – i […]

Czytaj więcej

Kiedy wybrać biegłego rewidenta?

Ostatni kwartał to odpowiedni moment, aby zastanowić się nad tym, czy sprawozdanie finansowe jednostki za dany rok podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to jest to właściwy okres na dokonanie jego wyboru. Termin wyboru Ustawa o rachunkowości (UoR) nie wskazuje wprost i bezpośrednio terminu, w jakim należy dokonać wyboru biegłego rewidenta i […]

Czytaj więcej