Księgowość jest sexy

Blog ekspertów Grant Thornton

Przedsiębiorco, nie zapomnij zgłosić do urzędu skarbowego rachunku bankowego!

Z prowadzeniem działalności gospodarczej nierozerwalnie związana jest konieczność regulowania zobowiązań oraz otrzymywania należności. Najwygodniejszą formą do przeprowadzenia tego typu operacji jest rachunek bankowy, który jednocześnie umożliwia przedsiębiorcy sprawne ewidencjonowanie przeprowadzanych operacji finansowych. Przedsiębiorcy mają obowiązek poinformować urząd skarbowy o zamknięciu i otwarciu każdego rachunku bankowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wynika to z art. 5 ust. 3 i 4 oraz art. 9 ust. 1 ustawy […]

Czytaj więcej

Rejestry VAT – od 1 stycznia 2017 comiesięczny obowiązek przesyłania ich w ramach Jednolitego Pliku Kontrolnego!

W dniu 13 maja 2016 roku, decyzją Sejmu, została uchwalona nowelizacja Ordynacji Podatkowej, na mocy której, od początku 2017 roku Przedsiębiorcy, w tym mali i średni, będą zobowiązani do przesyłania ewidencji VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Ewidencję będzie należało przesyłać co miesiąc bez uprzedniego żądania Organów Skarbowych. Mikro przedsiębiorcy zobowiązani są do wdrożenia […]

Czytaj więcej

Powiew nowoczesności czyli korzystny projekt zmian w Ustawie o Rachunkowości

Księgowość bardzo często wielu osobom kojarzy się z zachowawczym i formalnym podejściem. Tak też było do tej pory. Jednakże ustawodawca pomału wprowadza kolejne korzystne zmiany do Ustawy o Rachunkowości. Relikt przeszłości Spójrzmy choćby na art. 73 ust 2, dopuszcza on co prawda możliwość przeniesienia treści dowodów księgowych na informatyczne nośniki danych, pozwalające zachować w trwałej […]

Czytaj więcej

Sprawozdanie finansowe osób fizycznych do 2 maja!

Obowiązek przekazania rocznego sprawozdania finansowego do właściwego urzędu skarbowego w terminie złożenia zeznania rocznego PIT, mają wszystkie osoby fizyczne, które w 2015 roku prowadziły podatkową księgę przychodów i rozchodów. Powyższe oznacza, że sprawozdanie finansowe może być przekazane do urzędu skarbowego przed, wraz lub po złożeniu zeznania PIT-36 albo PIT-36L. Jednak że ostateczny termin wywiązania się […]

Czytaj więcej

Remanent w rocznym zeznaniu PIT!

W formularzu rocznej deklaracji podatkowej nie widnieje oddzielna rubryka przeznaczona na wykazanie różnicy w stanie majątku firmy z przełomu roku. Jednakże obliczając podatek roczny przedsiębiorca musi rozliczyć wartość remanentu! – musi go ująć w kosztach działalności! Podatek roczny należy ustalić uwzględniając w zestawieniu rocznych przychodów i kosztów nie tylko ujemne lub dodatnie różnice kursowe wynikające z transakcji walutowych, […]

Czytaj więcej

Roczna korekta podatku VAT – ujęcie bilansowe i podatkowe

Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli podatnik wykonuje zarówno działalność opodatkowaną jak i zwolnioną z VAT (tzw. „działalność mieszaną”), zobowiązany jest do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz w stosunku […]

Czytaj więcej