Nie mniej niż 3 dni na przekazanie struktur JPK

Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe i mają dowody księgowe w formie elektronicznej, przekazują JPK na żądanie organów. Za nieprzekazanie JPK na żądanie fiskusa grozi grzywna. Takie postępowanie przedsiębiorcy może zostać zakwalifikowane jako wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. Dotychczas obowiązek przekazywania JPK na żądanie urzędników dotyczył tylko dużych przedsiębiorców. Organ podatkowy […]

Czytaj więcej

JPK_VAT sprawia kłopoty przedsiębiorcom

Ministerstwo Finansów opublikowało specjalne wyjaśnienia dla podatników, którzy mają kłopot z wprowadzaniem danych z faktur do Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT (JPK_VAT) oraz z rozliczaniem transakcji objętych procedurą tzw. odwrotnego obciążenia. Ma to zmniejszyć liczbę korekt składanych przez podatników w urzędzie skarbowym.   Rekomendacje i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów Pierwszy newralgiczny obszar obejmuje transakcje rozliczane procedurą tzw. […]

Czytaj więcej

Pamiętajmy o złożeniu deklaracji ORD-U

Spółki dla których rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy musza złożyć do końca marca roczną informację ORD-U. Jest to informacja o umowach zawartych z nierezydentami. Obowiązek jej przekazania wynika z art. 82§ 1 pkt 2 ustawy – ordynacja podatkowa. Kiedy składamy informację ORD-U? Informację ORD-U składamy jeżeli  spełnione są  określone warunki: 1) jedna ze stron umowy, […]

Czytaj więcej

Kto musi dokonać korekty rocznej za 2015 rok?!

  W dniu 25 lutego 2016 r. minął termin złożenia deklaracji za styczeń, w której należy dokonać korekty rocznej za 2015 r.       Tego typu korekty mają obowiązek przeprowadzić ci podatnicy, którzy w 2015 roku stosowali proporcję oraz zmienili przeznaczenie środków trwałych. Korektę roczną muszą przeprowadzić wszyscy podatnicy, którzy w 2015 roku ustalali […]

Czytaj więcej