Uwaga inwestorzy nieruchomości! MF i KNF pracują nad nowym modelem działania bankowości hipotecznej i listów zastawnych w Polsce!

Resort finansów i KNF podały wczoraj, że pracują nad nowym modelem funkcjonowania bankowości hipotecznej oraz listów zastawnych w Polsce. Co to oznacza?   Jak podał wczoraj resort finansów, prace nad nowym modelem działania bankowości hipotecznej (gł. modelem emisji listów zastawnych) toczą się w MF i KNF równolegle z pracami nad implementacją unijnej dyrektywy dot. emisji […]

Czytaj więcej

Sprawozdania do KNF

Podmioty posiadające zezwolenie na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej są zobligowane do przekazywania do Komisji Nadzoru Finansowego określonych sprawozdań. Art. 81 Ustawy o usługach płatniczych wskazuje, że  krajowa instytucja płatnicza przekazuje KNF sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe, a także roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, jeżeli istnieje obowiązek jego sporządzenia. […]

Czytaj więcej