15% stawka CIT

Zgodnie z ustawą z 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, od 1 stycznia 2017 r. mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą stosować obniżoną z 19 proc. do 15 proc. stawkę podatku dochodowego od osób prawnych. Dla kogo obniżona […]

Czytaj więcej

Formularz CIT-8/O a obowiązki z tytułu podatku u źródła

Przy sporządzaniu rocznego zeznania podatkowego CIT-8 za rok 2016 nie powinno się zapomnieć o ostatecznej weryfikacji operacji gospodarczych mających miejsce w trakcie danego roku podatkowego pod kątem obowiązku z tytułu podatku u źródła. Podatek u źródła to mało znana danina na rzecz państwa stosowana w transakcjach międzynarodowych, która ma na celu głównie walkę z procederem […]

Czytaj więcej

Objaśnienia podatkowe – ogólne wyjaśnienia przepisów prawa

  Dziennik Ustaw RP z 30.12.2016 poz.2255 – Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Wprowadzenie tak zwanej instytucji podatkowej ma na celu zapewnienie jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej. Wydawane z urzędu ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego, będą uwzględniały […]

Czytaj więcej

Sprawozdania do KNF

Podmioty posiadające zezwolenie na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej są zobligowane do przekazywania do Komisji Nadzoru Finansowego określonych sprawozdań. Art. 81 Ustawy o usługach płatniczych wskazuje, że  krajowa instytucja płatnicza przekazuje KNF sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe, a także roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, jeżeli istnieje obowiązek jego sporządzenia. […]

Czytaj więcej

Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności zarządu

Analizując obowiązki organów zarządczych i nadzorujących w zakresie prawidłowego sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz ujawnienia informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych rozróżnić można trzy podstawowe rodzaje odpowiedzialności: – odpowiedzialność cywilną, – odpowiedzialność karną, – odpowiedzialność karnoskarbową. Odpowiedzialność cywilna kierownika jednostki Zgodnie treścią art. 4a Ustawy o Rachunkowości kierownik jednostki jest zobowiązany aby zapewnić, że roczne sprawozdanie […]

Czytaj więcej

Od 2017 r. VAT kwartalny tylko dla małych podatników

  Sejm uchwalił 1 grudnia 2016 r. tzw. „dużą” nowelizację ustawy o VAT. Ma ona obowiązywać od 1 stycznia 2017  r.  Jedną ze zmian jest likwidacja kwartalnych rozliczeń w VAT.  Zgodnie z nową treścią art. 99 ustawy o VAT kwartalnie mogą rozliczać się tylko mali podatnicy, nie będzie też  możliwości rozliczeń za okresy kwartalne dla […]

Czytaj więcej

Informacje podsumowujące elektronicznie czy papierowo od 2017 roku?

W projekcie nowelizacji ustawy VAT oraz innych ustaw określono, że od stycznia 2017 roku podatnicy transakcji wewnątrzwspólnotowych (VAT-UE, VAT-UEK) oraz podatnicy dokonujący krajowych dostaw lub nabyć w systemie odwróconego obciążenia podatkiem VAT (VAT-27, VAT-27K), będą zobowiązanymi do składania drogą elektroniczną informacji podsumowujących za okresy miesięczne. W projekcie określono również, że w Kodeksie karno-skarbowym zostanie wprowadzona […]

Czytaj więcej

Zagraniczne spółki kontrolowane – obowiązek CIT–CFC

W roku 2016 podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych zmierzą się z zeznaniem CIT-CFC. Z początkiem stycznia 2015 roku weszły w życie przepisy przewidujące opodatkowanie przez polskich podatników dochodów uzyskiwanych przez zagraniczne spółki kontrolowane. Zeznanie CIT-CFC to zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z […]

Czytaj więcej

Wypłata dywidendy to obowiązki dla służb księgowych w firmie

Spółka, która wypłaca dywidendę lub zaliczkę na jej poczet musi pamiętać o pobraniu należnego podatku dochodowego, a także dopełnieniu pewnych obowiązków informacyjnych. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Oczywiście w praktyce zdarzają się sytuacje – i […]

Czytaj więcej

Urządzenie przemysłowe a podatek u źródła

Firma z siedzibą w Polsce podpisała umowę leasingu z zagranicznym przedsiębiorcom. Przedmiotem leasingu jest urządzenie przemysłowe wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Czy korzystający jest płatnikiem podatku u źródła? Co mówią przepisy? Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych opodatkowaniu podatkiem u źródła podlegają przychody nierezydentów uzyskane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej osiągnięte […]

Czytaj więcej