Bilans głównym źródłem informacji o sytuacji finansowej jednostki

W świecie dynamicznie rozwijającej się gospodarki dążącej do wzrostu efektywności działania, globalizacji rynków oraz konkurencyjności, podejmowanie decyzji wymaga ciągłego dopływu rzetelnych informacji.

Dane umożliwiające ocenę sytuacji finansowej jednostki ujmowane są najczęściej w formie sprawozdań finansowych, które wspierają działania nie tylko w zakresie operacyjnym, ale także strategicznym.

Zgodnie z przyjętym założeniem najistotniejszym sprawozdaniem finansowym, stanowiącym zasobne źródło informacji o rezultatach działalności jednostki gospodarczej- jest bilans.

Bilans jest usystematyzowanym zestawieniem wyrażonych w mierniku pieniężnym składników majątku trwałego i obrotowego, źródeł ich finansowania oraz rozliczeń międzyokresowych, sporządzonym na określony dzień i w ściśle określonym terminie. Bilans de facto polega na zestawieniu po jednej stronie składników majątkowych, zaś po drugiej długów oraz majątku czystego (własnego).

Z punktu widzenia rachunkowości elementem sprawozdania finansowego jest bilans majątkowy, który informuje o sytuacji majątkowej jednostki na ustalony moment.

Bilans jako element sprawozdawczości finansowej pełni określone funkcje oraz ma przed sobą konkretne cele. Nadrzędnym celem każdego ze sprawozdań finansowych jest dostarczenie szerokiemu gronu użytkowników podejmujących decyzje gospodarcze, informacji na temat sytuacji finansowej, przepływów środków pieniężnych,
a także wyników z działalności jednostki. Informacje te mają umożliwiać przeprowadzenie analizy i oceny sytuacji finansowej jednostki oraz kontrolować prawidłowość
w przestrzeganiu zasad finansowania środków.

Cele, które ma osiągnąć bilans, są ściśle powiązane z funkcjami jakie pełni. Najbardziej powszechnymi funkcjami są: informacyjna, pomiarowa oraz kontrolna.

Bilans jest fundamentem sprawozdawczości finansowej oraz cennym źródłem informacji generowanych w systemie rachunkowości z myślą o użytkownikach informacji finansowych. Ponadto, jest on podstawą całego modelu prezentacji sprawozdania finansowego, a jego układ wyznacza granice rozwoju pozostałych elementów tego modelu, których celem jest objaśnienie poszczególnych składników bilansu. Co więcej, bilans posiada monopol informacyjny, dzięki czemu informuje nie tylko o zdarzeniach, które już wystąpiły
w jednostce gospodarczej, ale również o tym, co czeka ją w przyszłości. Z jednej strony prezentuje on wielkość zasobów, które mogą zostać wykorzystane w przyszłej działalności,
z drugiej zaś informuje o wartości zobowiązań, które należy uregulować.

Z uwagi na kompleksowość informacji zawartych w bilansie, cieszy się on największą popularnością wśród użytkowników informacji finansowych. Jedynie w bilansie wykazywana jest wartość przedsiębiorstwa, która z punktu widzenia inwestorów ma istotne znaczenie.

Wprawdzie sprawozdawczość finansowa mogłaby istnieć bez rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale własnym lecz bez bilansu nie miałaby ona sensu.

Karolina Borowiec
Grant Thornton

Zobacz także

1 komentarz

 • ~kasia 7 listopada 2016   Odpowiedz →

  „Bilans jest usystematyzowanym zestawieniem wyrażonych w mierniku pieniężnym składników majątku trwałego i obrotowego, źródeł ich finansowania oraz rozliczeń międzyokresowych, sporządzonym na określony dzień i w ściśle określonym terminie”

  czy jest możliwość uzyskania źródła tego cytatu? Przeszukalam caly internet i dostepna w domu literature jednak nie znalazlam piekniejszej definicji bilansu. Jest mi ona potrzebna do pracy mgr.

  Będę bardzo wdzięczna jeśli zdołają Państwo udzielić mi informacji drogą mailową.

  Z poważaniem
  K. Skrzypczak

Skomentuj