Faktura korygująca

 

Faktura korygująca jest dokumentem wystawianym przez sprzedawcę w sytuacji, gdy wystąpi błąd lub inne zdarzenie, które zmieni dane, jakie powinny znaleźć się na fakturze pierwotnej. Przyczyny sporządzenia takiego dokumentu ujęte są w ustawie o VAT w art. 106j ust. 1.

Czy faktura może być wystawiona bez podatku VAT? I czy prawo do odliczenia VAT jest zawsze takie samo? – chcesz wiedzieć więcej kliknij w linki.

Fakturę korygującą należy sporządzić, jeżeli po wystawieniu faktury źródłowej nastąpiły takie zdarzenia jak:

 • udzielono obniżki ceny po dokonaniu sprzedaży,
 • dokonano zwrotu towarów,
 • nie wykonano usługi,
 • dokonano zwrotu całości lub części zapłaty,
 • stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce lub kwocie podatku lub w innej pozycji faktury (np. ilości sprzedanych towarów/usług).

Prawidłowo wystawiona faktura korygująca powinna zawierać elementy, które wskazuje ustawa o VAT (art. 106j ust. 2). Są to następujące dane:

 • wyrazy FAKTURA KORYGUJĄCA lub KOREKTA,
 • numer korekty oraz datę jej wystawienia,
 • dane faktury pierwotnej: numer faktury, datę wystawienia, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, NIP sprzedawcy, datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, nazwę towaru lub usługi, której dotyczy korekta,
 • przyczynę korekty.

Faktury korygujące powinny być wystawiane w chwili zwrotu towaru lub natychmiast po stwierdzeniu i ujawnieniu błędu, który wystąpił w fakturze pierwotnej. Zdarzają się jednak sytuacje, w których towar zostaje zwrócony po dłuższym czasie lub błąd na fakturze nie został zauważony od razu.

Przepisy ustawy o VAT nie wskazują konkretnego terminu, w jakim podatnik miałby obowiązek wystawić fakturę korygującą. Jednak w związku z tym, że dokumentacja sprzedaży w celu rozliczenia podatku musi być przechowywana przez okres 5 lat, to można uznać, że w tym terminie należy dokonać korekty. Związane jest to z tym, że po upływie 5 lat zobowiązanie podatkowe się przedawnia i nie można obniżyć już podstawy opodatkowania za okres poprzedni. W związku z tym podatnik ma prawo wystawić fakturę korygującą tylko do tych faktur, które ma obowiązek przechowywać, czyli do takich, do których obowiązek podatkowy jeszcze się nie przedawnił.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym raportem dotyczącym roli i pozycji kobiet w biznesie Women in Business 2017

Agata Nowak
Asystent ds. księgowości
Grant Thornton

Zobacz także

1 komentarz

 • ~adam jeżak 8 kwietnia 2017   Odpowiedz →

  Bardzo pouczający i wyczerpujący temat artykuł. Dobrze, że takie informacje są udostępniane – z pewnością przydadzą się niejednej osobie samozatrudnionej.

Skomentuj