Faktura dostarczona z opóźnieniem, a prawo do odliczenia podatku VAT

Jak postąpić, kiedy w rejestrze VAT nie ujęliśmy faktury, a okres w którym przysługuje nam prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego już minął?

Kiedy podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT?

Zgodnie z art. 86 pkt 10 Ustawy z dnia 11.03.2014r. o podatku od towarów i usług: Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

10b. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w:

1) ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a – powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

10d. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje:

1) w przypadku stosowania w imporcie towarów uproszczenia, o którym mowa w art. 182 unijnego kodeksu celnego – za okres rozliczeniowy, w którym podatnik dokonał wpisu do rejestru zgłaszającego; obniżenie kwoty podatku należnego następuje pod warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty podatku wykazanego w dokumencie celnym stanowiącym zgłoszenie uzupełniające dotyczące tego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem art. 33a;

2) w przypadku decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 – w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał decyzję; obniżenie kwoty podatku należnego następuje pod warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty podatku wynikającego z decyzji.

10e. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do nabytych przez małego podatnika towarów i usług, w okresie stosowania przez niego metody kasowej, powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonał zapłaty za te towary i usługi.

Tak więc, podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT, za okres w którym otrzymał fakturę, dokumentującą zakup lub w dwóch kolejnych okresach.

13. Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a.

Dla lepszego zrozumienia przepisów Ustawy, poniżej przedstawię przykład, obrazujący daną sytuację.

Przykład:

Podmiot rozliczający VAT miesięcznie, 16 maja 2017 roku zakupił towary. Fakturę otrzymał 29 maja 2017 roku. Podatnik nie odliczył podatku VAT naliczonego w żadnym z okresów, w których miał do tego prawo, czyli w maju, czerwcu i lipcu 2017 roku.

W wyżej wymienionej sytuacji podatnik ma prawo do odliczenia VAT naliczonego jedynie poprzez korektę deklaracji VAT-7, za okres w którym to prawo nabył, czyli deklaracji VAT-7 za maj 2017.

Podsumowując podatnik, który nie odliczy VAT-u w ustawowym terminie, nie
traci możliwości jego odliczenia, ale musi mieć na uwadze, że takiego
odliczenia może dokonać tylko poprzez korektę deklaracji za okres w którym
powstał obowiązek podatkowy.

Magdalena Książek
Młodszy Specjalista ds. księgowości
Grant Thornton

Zobacz także

2 komentarze

  • ~Celina 10 stycznia 2018   Odpowiedz →

    Świetnie, że podaliście ten przykład, bardzo pomocny w zrozumieniu tematu 🙂

  • ~Magda 13 stycznia 2018   Odpowiedz →

    super, że jest przykład! Miłoby było więcej takich praktycznych wyjaśnień czytać na przykładach pod jednym tematem 🙂

Skomentuj