JPK_VAT sprawia kłopoty przedsiębiorcom

Ministerstwo Finansów opublikowało specjalne wyjaśnienia dla podatników, którzy mają kłopot z wprowadzaniem danych z faktur do Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT (JPK_VAT) oraz z rozliczaniem transakcji objętych procedurą tzw. odwrotnego obciążenia. Ma to zmniejszyć liczbę korekt składanych przez podatników w urzędzie skarbowym.

 

Rekomendacje i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Pierwszy newralgiczny obszar obejmuje transakcje rozliczane procedurą tzw. odwrotnego obciążenia. Z wyjaśnień Ministerstwa wynika, że w tym przypadku kupujący, który wykazuje w JPK_VAT dostawę towarów lub świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca, w części sprzedażowej wypełnia odpowiednio pola K_34 – kwota netto i K_35 – VAT. Co ważne, wpisuje dane swojego kontrahenta (NIP, nazwę i adres kontrahenta oraz numer dowodu sprzedaży wystawionego przez tego kontrahenta), jako rzeczywistej strony transakcji i wystawcy konkretnej faktury – zarówno w części sprzedażowej, jak i zakupowej.

Drugi kłopotliwy obszar obejmuje wprowadzanie do JPK danych z faktur. W tym zakresie resort rekomenduje, aby zwrócić szczególną uwagę na wpisywanie poprawnych danych w polach, które odnoszą się do numeru i daty wystawienia faktury oraz numeru identyfikacji podatkowej (NIP) kontrahenta. W instrukcji MF czytamy:

  • w polach „DowodSprzedazy”, „DowodZakupu”  należy wprowadzić cały numer dowodu sprzedaży. Dla konkretnej faktury u dostawcy jak i u nabywcy powinien być to ten sam numer faktury
  • w polu „DataWystawienia” – dostawca wskazuje datę wystawienia dowodu sprzedaży, natomiast w polu „DataZakupu” nabywca wskazuje datę wystawienia dowodu zakupu. Dla konkretnej faktury „DataZakupu” wykazana w JPK_VAT nabywcy musi być zgodna z datą, która jest wykazana w polu „DataWystawienia” w JPK_VAT dostawcy,
  • w polach „NrKontrahenta” jak i „NrDostawcy” należy wpisać dokładny numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. W przypadkach, w których zgodnie z ustawą podanie numeru nie jest wymagane, należy wpisać „brak”.

 

Zasady ogólne

Dla przypomnienia, JPK to elektroniczne zestawienie danych o zakupach i sprzedaży, które wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres. Obowiązek wypełniania i przekazywania JPK był wprowadzany w kilku etapach. Pierwszy objął największe przedsiębiorstwa i zaczął obowiązywać od 1 lipca 2016 r. Kolejny, obejmujący firmy małe i średnie zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. I ostatni etap, który objął pozostałych przedsiębiorców nastąpił z początkiem 2018 roku. I tak JPK_VAT składają już wszyscy przedsiębiorcy.

Pliki JPK_VAT przesyła się w wersji elektronicznej do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Ten sam termin obejmuje również przedsiębiorców rozliczających VAT kwartalnie. JPK_VAT ma określony układ i format (schemat xml).

Ważne: Dane z JPK na żądanie można przekazać do urzędu korzystając ze specjalnych aplikacji lub na zewnętrznych nośnikach, typu pendrive. Nie można przesyłać tych danych e-mailem.

 

Nowa funkcjonalność – zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach -> Przeczytaj!

 

mm

Menedżer w Departamencie Outsourcingu, gdzie odpowiada za kompleksową obsługę księgową i podatkową spółek — głównie z branży nieruchomości. Z Grant Thornton związana jest od 2014 roku. Do jej obowiązków należy między innymi sporządzanie i weryfikacja rocznych oraz miesięcznych sprawozdań finansowych, oraz pakietów informacji księgowej dla potrzeb konsolidacji, obsługa płatności na potrzeby klientów. Współpracuje z audytorami w zakresie prowadzonych przez nich czynności, a także zajmuje się obsługą organów kontroli skarbowej i innych służb kontrolnych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła, pracując w jednej z czołowych polskich grup kapitałowych notowanej na GPW i działającej na rynku nieruchomości, a także w niezależnych biurach rachunkowych i wewnętrznych działach księgowości. Ukończyła studia na Wydziale Ekonomii Wyższej Szkoły Działalności Gospodarczej w Warszawie (specjalizacja: Rachunkowość i finanse).

Zobacz także

Skomentuj