Wezwanie do zapłaty, to jedna z metod windykacji miękkiej, czyli ugodowego dochodzenia swoich należności przez wierzyciela. Jest to próba zmobilizowania dłużnika do uregulowania zaległych zobowiązań tak, aby uniknąć postępowania sądowego. Systematyczne nadzorowanie spływu należności i sygnalizowanie kontrahentom o brakujących płatnościach może przynieść należyte efekty bez dodatkowych nakładów finansowych.

 

Jakie elementy powinno zawierać wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty nie ma jasno określonego szablonu. Nie ma nawet wymogu przygotowania go w formie pisemnej. Może być ono przekazane dłużnikowi nawet w formie telefonicznej, jednak nie stanowi ono wówczas dowodu, jeżeli ostatecznie sprawa trafi na drogę sądową. W takim przypadku wymagane jest wezwanie do zapłaty w formie pisemnej nadane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Mimo tego, że prawo nie narzuca konkretnego wzoru wezwania, to występują elementy, które w takim piśmie powinny się znaleźć. Są nimi:

 • miejsce oraz data wystawienia dokumentu,
 • dane wierzyciela,
 • dane dłużnika,
 • stosunek prawny, czyli np. faktura, bądź umowa, z którego wynika zadłużenie,
 • kwota zobowiązania,
 • kwota odsetek za zwłokę,
 • ostateczny termin spłaty,
 • dane do przelewu,
 • podpis wystawcy,
 • konsekwencje zignorowania otrzymanego dokumentu.

 

Jakie funkcje powinno spełniać wezwanie do zapłaty?

Główną funkcją wezwania do zapłaty jest przypomnienie dłużnikowi o nieopłaconych rozrachunkach. Nie jest to jednak jego jedyne przeznaczenie. Wezwanie wysyła się w celu:

 • poinformowania o zobowiązaniu oraz o jego wysokości,
 • wskazania terminu do uregulowania zaległości bez wstępowania na drogę sądową,
 • uzmysłowienia konsekwencji niedotrzymania terminu spłaty,
 • poinformowania o możliwości ugodowego rozwiązania zaistniałej sytuacji,
 • posiadania ewentualnego dowodu w przypadku konieczności założenia sprawy w sądzie.

Jak rozliczać sprzedaż i zakupy w programie Allegro Smart? Dowiedz się więcej >> 

Jakie rozwiązania może zastosować wierzyciel względem dłużnika?

Nieuregulowanie zaległych zobowiązań pozwala wierzycielowi na następujące posunięcia:

 • złożenie pozwu w sądzie,
 • zaprzestanie dostaw,
 • opublikowanie danych dłużnika w rejestrach takich jak np. BIG (Biuro Informacji Gospodarczej), czy też KRD (Krajowy Rejestr Dłużników),
 • sprzedanie długu na giełdzie wierzytelności.

 

Kiedy dłużnik ma prawo sprzeciwić się nakazowi zapłaty?

Zdarzają się sytuacje, w których wezwanie do zapłaty jest bezzasadne. Dłużnik posiada wówczas możliwość odwołania się od niego bez późniejszych konsekwencji. Do takich przypadków należą:

 • dług naliczony przez pomyłkę,
 • dług przedawniony,
 • dług będący efektem zastosowania klauzuli niedozwolonej.

 

Zobacz także

Skomentuj